Bygg- och anläggningsprogrammet Snickare

Vill du ha ett mångsidigt jobb där du får arbeta med kroppen? Att jobba som snickare innebär en varierande arbetsroll där du arbetar både inom- och utomhus med både små och stora projekt.

Föremål som representerar husbyggnad ligger utlagda på mörkt trä.

Ikon i form av ett hus. Husbyggnad i Växjö

För dig som vill arbeta som snickare är Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning Husbyggnad det perfekta valet. Utbildningen ger dig kunskaper om nybyggnation, renovering och ombyggnation av både bostäder, lokaler och andra anläggningskonstruktioner.

Som snickare varierar dina arbetsdagar och du får jobba med många olika projekt. Du är en del av hela byggprocessen från start till mål. För att lyckas är det viktigt att ha både de teoretiska och praktiska kunskaperna inom yrket för att kunna bygga säkert. När du börjar hos oss kommer du att bli utrustad med de arbetskläder och skyddsutrustning som behövs och vi går igenom säkerheten som krävs på en byggarbetsplats.

På skolan får du lära dig hur maskiner fungerar och hur man hanterar olika verktyg och läser ritningar så att du har rätt kunskaper med dig när det är dags att gå ut på APL. Där kommer du att öva på allt du har lärt dig i skolan och får erfarenhet från byggarbetsplatser.

Högskolebehörighet:
Grundläggande högskolebehörighet ingår i alla yrkesprogram på gymnasiet. Det innebär att du inte behöver välja till några kurser för att bli behörig till vissa utbildningar på högskola eller universitet. Du kan välja bort kurserna som ger högskolebehörighet om du känner att det inte är något för dig.

Framtida yrken

 • Betongarbetare, Golvläggare, Murare, Träarbetare, Plattsättare

Övrig info

 • Program: Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Inriktning: Husbyggnad
 • Programkod: BAHUS

Vill du veta mer om att läsa till snickare?

Då ska du komma på öppet hus och prata med våra lärare och elever! Fyll i formuläret så får du påminnelser inför våra öppna hus och annan rolig information om gymnasievalet och skolan.

När börjar du gymnasiet?

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

När du eller dina föräldrar skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus/annan skolvisning, önskar information eller marknadsföring om våra skolor, behöver samtycke lämnas. Samtycke är frivilligt och avges när anmälan eller önskemålet skickas in. Praktiska Gymnasiet är personuppgiftsansvarig på den skola som du har anmält intresse till. Skolan är en del av AcadeMedia-koncernen.

 

De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadress och telefonnummer för samtliga kontakter med dig samt programval och år för tänkt studiestart för information och marknadsföring. Vissa utskick innehåller spårningspixlar så vi kan se antal öppnade brev.

 

Uppgifterna delas med anställda inom skoladministration och kommunikation på de skolor du visat intresse för. Syftena är att administrera besök, skicka marknadsföring, andra meddelanden och påminnelser. Vi kan även komma att dela uppgifter till kommunikatörer på bolag inom koncernen för marknadsföring av liknande utbildningar. Vidare lämnar vi information till myndigheter om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

 

De rättsliga grunderna är samtycke för administration av skolbesök och svar på allmänna frågor samt berättigat intresse för den marknadsföring som inte följer av samtycke. Reklam för liknande utbildningar anser vi motiverade i viss omfattning. Utlämnande till myndigheter följer av rättslig förpliktelse. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningstiden för den sökta utbildningen gått ut. Vid tillbakadraget samtycke gallras uppgifterna omgående.

 

Till tekniskt stöd anlitas personuppgiftsbiträdena AcadeMedia Support AB, Microsoft Ireland Operations Ltd och Infobip Sweden AB. Uppgifterna kan komma att behandlas i Sverige/EU och i de s.k. tredjeländerna USA, Brasilien, Kina, Indien, Vietnam, Malaysia och Ryssland. Överföring till tredjeländerna sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

 

Du kan när du vill dra tillbaka ditt samtycke, invända mot behandlingen, begära registerutdrag, rättelse eller att vi begränsar behandlingen. För att avregistrera dig från digitala reklam- och kommunikationsutskick, följ instruktionerna i det SMS eller e-post som du har fått från oss. Du kan även kontakta skolan för detta på fliken Kontakt i menyn.

 

Vårt dataskyddsombud kontaktas på dataskydd@academedia.se. Vid klagomål på personuppgiftsbehandlingen skickas det till tillsynsmyndigheten IMY (www.imy.se).

APL & Lärling

På gymnasiet kallas praktik för APL (arbetsplatsförlagt lärande) och under dina tre år hos oss kommer du att göra APL på ett riktigt företag i minst 15 veckor. Där får du chans att testa på de moment du lärt dig i skolan. Du kan även välja att läsa som lärling hos oss och då kommer du vara ute på APL minst 50% av din gymnasietid.

Två elever på husbyggnad mäter och gör markeringar på en träplanka.

Poängplan

*Från och med hösten 2023 ingår de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet i alla yrkesprogram. Du som läser ett yrkesprogram kan dock välja bort de kurserna om du bara vill fokusera på dina yrkeskurser.

 • Totala poäng 2800p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6* 100
  • Historia 1a1 50
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1a 100
  • Naturkunskap 1a1 50
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1a1 50
  • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1* 100
  • Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2* 100
  • Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3* 100
  • Bygg och anläggning 1 200
  • Bygg och anläggning 2 200
  • Husbyggnad 1 100
  • Husbyggnad 2 200
  • Husbyggnad 3 - ombyggnad 200
  • Husbyggnadsprocessen 200
  • Programfördjupningskurser - Kontakta skolan för exakta kurser 500
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 200

Vill du besöka oss?

Kom på öppet hus och prata med lärare och elever från alla våra program och se dig om i våra lokaler. Du kan också anmäla dig till elev för en dag och hänga med på en vanlig skoldag och känna hur det är att vara elev hos oss.

Andra inriktningar inom Bygg och anläggning i Växjö

 • Målare

  • Program
   • Bygg- och anläggningsprogrammet
  • Inriktning
   • Måleri
  Föremål som representerar måleri ligger utlagda på mörkt trä.