[wpdreams_ajaxsearchlite]

Vi varvar teori med praktik

Vill du plugga något som både ger dig jobb och förutsättningar för framtida studier? Då är Praktiska Gymnasiet skolan för dig!

Vi vet att det du kan lära dig på en arbetsplats lär du dig bäst där. Samtidigt får du grund­läggande träning och för­djupad teori på skolan.

På skolan läser du de gymnasie­gemensamma ämnena, till exem­pel svenska, engelska och matematik. Så ofta som möjligt integreras dessa med ditt valda yrkesämne för att göra det ännu mer intressant för dig. Till exempel kan du på en mattelektion få räkna ut hur mycket kakel som behöver beställas för att göra om ett badrum. Resterande ämnen är yrkesdelen av din utbildning, som du lär dig både på din APL-plats och på skolan.

Två elever som läser till florist på Praktiska Skövde

APL (praktik)

APL står för arbetsplatsförlagt lärande. Det innebär den del av din utbildning som du får ute på ett företag, omgiven av yrkes­människor att lära av. Du har minst 15 veckors APL under din utbildning. Du behöver inte ha några förkunskaper för att utbilda dig till ett yrke men du behöver vara nyfiken, framåt och intresserad.

På din APL-plats tilldelas du arbetsuppgifter som är en del av arbetsplatsens vardag. Dessa uppgifter löser du med stöd och hjälp av din yrkeslärare och handledare. Ju mer utbildad du blir inom ditt yrke, desto mer ansvar får du på din APL-plats.

Lärling

Du kan gå som lärling på de flesta av våra program och skolor. Det innebär att du gör minst hälften av din skoltid ute på en arbetsplats. Inga förkunskaper krävs, mer än att du som elev är nyfiken, framåt och intresserad.

Gymnasial lärlingsanställning

Gymnasial lärlingsanställning (GLA) är ett modernt sätt att lära sig ett yrke. Som elev får du helt enkelt det bästa av två världar. Du läser samma kurser och har samma gymnasiemål som på ett traditionellt yrkesprogram. Den stora skillnaden är att du är anställd på en arbetsplats där du tillbringar minst hälften av tiden under din gymnasieutbildning. GLA är perfekt för dig som lär dig bäst genom att göra saker på riktigt och som dessutom vill tjäna pengar.

Det finns alltid möjlighet för dig att läsa kurser som ger högskolebehörighet.

 

”Har man bara teori är det lätt att glömma men när man gör det praktiskt också har man något att relatera till och då glömmer man inte. Med min lärlingsanställning så får jag månadslön för de tre dagarna i veckan som jag har APL.”
– Samer, elev på Praktiska Gymnasiet Märsta

Fördelar med gymnasial lärlingsanställning

  • Arbetsplatsen är en del av din skola. Du gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser
  • Du är anställd samtidigt som du går i skolan, vilket innebär att du får lön under den tid som du är på din arbetsplats
  • Du lär dig det som arbetsgivarna vill att du ska kunna
  • Du har en arbetsgivare som valt att satsa på dig och din utbildning för en fortsatt anställning
  • Din arbetslivserfarenhet ger dig försprång på arbetsmarknaden. Nio av tio har jobb inom ett och ett halvt år (källa: Skolverket, 2019)
  • Efter din lärlingsutbildning har du goda förutsättningar att direkt påbörja en yrkeskarriär, eller gå vidare till högskolestudier
Elev som håller på med ett projekt på Försäljnings- och serviceprogrammet

Samarbete med företag

Goda och väl fungerande kontakter mellan skola och arbetsliv är en direkt förutsättning för yrkesutbildningar av högsta kvalitet. Därför arbetar vi med programråd som genomförs på lokal nivå, så nära elever, lärare och företag som möjligt. Skolorna bjuder in branschrepresentanter till möten där elever, företag och lärare deltar. Programråden genomförs för att utbyta information och utveckla yrkesutbildningarna.