[wpdreams_ajaxsearchlite]
Bild representerar inriktningen däck med ankarlina

// Sjöfart

Lättmatros Kalmar

Under utbildningen läser du ämnen som till exempel däckstjänst, tanklasthantering, miljö och säkerhet. Din APL genomförs på fartyg i handelssjöfarten och ombord på skolfartyg.

Bjud in mig till öppet hus!

Ikon för Lättmatros
Lättmatros

 • Du får kunskap inom lastning och lossning, underhåll och navigering samt styrning av fartyget. Du lär dig om olika typer av fartyg, såsom tankfartyg, bulkfartyg, passagerarfärjor, handelsfartyg och isbrytare.
 • Teoretiska kunskaper inom miljö- och säkerhetsaspekter och regelverk ombord.
 • Certifiering inom Crew Management och utbildningen Basic Safety med bland annat brandsläckning och livräddning.
 • Genom praktiken kommer du ut i arbetslivet på riktigt vilket ger dig ett brett kontaktnät inom branschen med värdefulla referenser.
 • Väldigt goda jobbchanser, du blir eftertraktad på arbetsmarknaden.
 • Från och med 2023 ingår grundläggande högskolebehörighet på alla yrkesprogram vilket ger dig möjlighet att plugga vidare. Du kan även välja bort högskolebehörigheten och fördjupa dig i dina yrkeskurser.

Poängplan för däck hittar du längre ner på sidan ⇣

Om inriktningen Däck

Sjöfartsprogrammet passar dig som vill ha ett varierande och äventyrligt yrke. Du kan ha hela världen som din arbetsplats med möjlighet att resa runt jorden. Inom sjöfart arbetar du mycket med service och andra människor och blir nära sammansvetsad med besättningen, därför är det viktigt att ha god samarbetsförmåga. En stor fördel med att läsa detta program är att du kan börja jobba direkt efter studenten med det du brinner för. Sjöfartsbranschen är ständigt aktuell, på grund av ökade internationella transporter och global handel kommer det alltid finnas behov av personal.

Praktiska Gymnasiet har ett eget skolfartyg som ligger i Kalmars hamn, där du får du lära dig allting i en praktisk arbetsmiljö. Det är en färja som går i trafik under sommarmånaderna och under höst och vinter arbetar vi med allt underhåll tills säsongen drar i gång. Då rustar vi färjan så att vi kan transportera passagerare till Öland. Många av våra elever bli erbjudna sommarjobb och kan tjäna ihop ännu mer timmar för att bli matros. Alla elever är ansvariga för att koppla i och ur maskin, lägga fast och lägga loss, spänna fast bilar och fälla ut ramper. Under uppsyn får eleverna även köra in och ur hamn.

Det finns goda arbetsmöjligheter inom sjöfart, som nyexaminerad lättmatros blir en du eftertraktad arbetstagare som redan tagit alla dina behörigheter och certifikat som krävs för att få arbeta på ett fartyg. När du börjar hos oss får du arbetskläder så att du kan vara ute i alla väder, i övrigt finns allting på fartyget som du behöver lära dig för att bli lättmatros.

Praktiskt och teoretiskt

På Sjöfartsprogrammet får du lära dig alla moment som sker på däck. Det innebär lastning och lossning, underhåll och navigering samt styrning av fartyget. Du får lära dig om miljö- och säkerhetsaspekter och regelverk ombord. Ibland är man ute på havet i veckor eller månader vilket kräver god samarbetsförmåga och kunskaper om säkerhet. Vi kommer att gå igenom lasthantering på allt från tankfartyg till bulkfartyg och hur det fungerar med passagerare och hur bilar surras ombord.

Det är viktigt att kunna alla lagar och konventioner för att förstå varför saker fungerar som de gör, exempelvis varför man inte kan placera laster med farligt gods vart som helst. Du får även lära dig om hur fartyget är uppbyggt, navigering och fartygskonstruktioner. På skolfartyget kommer du att arbeta med moment som att kasta loss och lägga till i hamnen samt underhåll av fartyget.

Praktiska Gymnasiet Kalmar - Sjöfart

Behörigheter och certifikat

För att få arbeta till sjöss krävs olika certifikat och behörigheter – intyg som visar att du är behörig för din befattning som lättmatros eller vaktgående maskinpersonal. Du blir behörig efter att fått godkänt i ett antal kurser och genomfört godkänd APL. Efter examen kan du ansöka om nödvändiga certifikat och behörighet hos Transportstyrelsen, som tar ut en avgift för detta. Du kan läsa mer om kraven i behörighetsguiden på Transportstyrelsens hemsida.

Hälsokrav finns.
Du måste ha ett gott hälsotillstånd och klara de syn- och hörselkrav som ställs för att få arbeta till sjöss. Vid känd synnedsättning är det obligatoriskt med ett glasögonrecept från optiker som inte är äldre än tre månader. Du kan läsa mer på Transportstyrelsens hemsida.

Praktiska Gymnasiet Kalmar - Sjöfart

Praktik på gymnasiet

På gymnasiet kallas praktik för APL (arbetsplatsförlagt lärande). Under utbildningen kommer du att göra APL på ett riktigt företag. Här får du chans att testa på de moment du lärt dig i skolan och utveckla dina kunskaper samtidigt som du får en fot in i arbetslivet. Vi hjälper dig att hitta en APL-plats, men vill du vara på ett specifikt företag går det bra att söka en egen APL-plats.. Du kommer få vara på praktik i två omgångar under din utbildning och du kan exempelvis praktisera på passagerarfärjor, handelsfartyg eller isbrytare i Luleå.

Efter studenten

När du tar studenten hos oss går du ut som lättmatros och efter 12 månaders sjötid kan du ansöka om behörighet till matros. Du kan även välja att läsa till däcksbefäl som innefattar mer ansvar ombord och underhåll på däck. 

Högskolebehörighet

Från hösten 2023 innehåller alla yrkesprogram de kurser som krävs för att få grundläggande högskolebehörighet. Du behöver alltså inte välja till några kurser om du vill plugga vidare på högskola eller universitet. Däremot kan du välja bort högskolebehörigheten, om du istället vill fokusera på dina yrkeskurser. Du börjar läsa de högskoleförberedande kurserna i årskurs 2 och kan då bestämma hur du vill göra. Alla våra program ger dig flera valmöjligheter efter studenten, oavsett vilka kurser du väljer att läsa.

Vill du läsa Sjöfart men bor inte i Kalmar?

Det gör inget, vi har riksintag på programmet! Det betyder att du kan söka Sjöfart även om du bor någon annanstans i Sverige. Prata med oss eller studie- och yrkesvägledare på din grundskola.

Praktiska Gymnasiet Kalmar - Sjöfart
Bjud in mig till öppet hus!

Framtida yrken

 • Matros
 • Motorman

Kort info

 • Sökkod: SXDAC
 • Program: Sjöfart
 • Inriktning: Däck

Vad händer under dina
tre år hos oss?

elev som fixar med båt

Årskurs 1

I årskurs ett tar du alla certifikat som krävs för att få arbeta på ett fartyg innan du får komma ut och göra praktik. Du får all grundläggande behörighet för att kunna genomföra yrket och får testa på alla moment för att sedan kunna vara på en riktig arbetsplats i år två. Under det första året läser du gymnasiegemensamma ämnen såsom matte, engelska, svenska, idrott.

 

elever som pratar på ett fartyg

Årskurs 2

Det andra året är det äntligen dags för praktik. Du är ute på en riktig arbetsplats i fem veckor.

 

tre elever som läser sjöfart

Årskurs 3

Under det sista året fortsätter du göra praktik. Du kan du välja om du vill byta APL-plats och vara på ett nytt ställe eller behålla din tidigare APL-plats. Du får kunskap om säkerhet runt hamnen och kommer få prova på vakthållning vid fartyget och landgångspost, viktiga moment på utbildningen.

Elever på Sjöfartsprogrammet

Sjöfartsprogrammet

Sjöfart är ett specialutformat program som Praktiska Gymnasiet erbjuder i Kalmar. Du kan bo på din hemort men samtidigt jobba på spännande platser runt om i världen. Som sjöman jobbar man ute på fartygen en längre period med ledighet lika lång tid. Viktiga delar i utbildningen är problemlösning och underhåll av tekniska instrument, något som du kommer att få både praktisk och teoretisk erfarenhet av.

Poängplan Däck

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

900
Engelska 5
100
Engelska 6
100
Historia 1a1
50
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1a
100
Naturkunskap 1a1
50
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1a1
50
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
100
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2
100
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3
100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

500
El- och verkstadsteknik
100
Grundläggande säkerhet
100
Säkerhet och miljö
200
Lasthantering och passagerarsäkerhet
100

INRIKTNINGEN DÄCK

600
Däcktjänst 1
300
Däcktjänst 2
300

PROGRAMFÖRDJUPNING

500
Programfördjupning
500

GYMNASIEARBETE

100
Gymnasiearbete
100

INDIVIDUELLT VAL

200
Individuellt val
200
Summa 2800

Inom Sjöfart i Kalmar finns bara en inriktning