[wpdreams_ajaxsearchlite]
bakgrundsbild representerade praktiska gymnasiets inriktningar.

// Introduktionsprogram

Yrkespaket - Vård och omsorg Växjö

Yrkespaket - Vård och omsorg är ett nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som vårdbiträde.

Bjud in mig till öppet hus!

Ikon för Yrkespaket - Vård och omsorg
Yrkespaket - Vård och omsorg

Yrkespaket – Vård och omsorg

Ett nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som vårdbiträde. För vårdbiträdesintyg från Vård- och omsorgscollege ska eleven ha minst betyget E i följande kurser:

 • Anatomi och fysiologi 1 – 50 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 – 100 poäng
 • Gerontologi och geriatrik – 100 poäng
 • Hälso- och sjukvård 1 – 100 poäng
 • Omvårdnad 1 – 100 poäng
 • Psykiatri 1 – 100 poäng
 • Psykologi 1 – 50 poäng
 • Social omsorg 1 – 100 poäng
 • Svenska 1/Svenska som andra språk 1 – 100 poäng

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp
  med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och
  specialpedagogiska uppgifter.
 • Grundläggande kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.
 • Grundläggande kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande,
  psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter.
 • Kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
 • Förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån
  människors olika behov och förutsättningar.
 • Kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga
  att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Grundläggande förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess

Övrigt

Övriga språkkunskaper är en fördel. För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Bjud in mig till öppet hus!

Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet saknar en gemensam poängplan

0
På skolan tar vi fram en plan som passar dig som inte har godkänt i alla ämnen från grundskolan.
Summa 0

Inriktningar inom Introduktionsprogram i Växjö

Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val (IMV)

Introduktionsprogrammen finns till för att ge dig som saknar gymnasiebehörighet möjligheten att komma in på ett nationellt program eller att börja arbeta.

Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesintroduktion (IMY)

Målet med inriktningen Yrkesintroduktion är du som saknar gymnasiebehörighet ska få en yrkesinriktad utbildning som gör att du kan gå ut på på arbetsmarknaden eller börja studera på ett yrkesprogram.