Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

[wpdreams_ajaxsearchlite]
Två glada tjejer stylar hår

Praktiska i Täby satsar på elevfokus

Sarah Dlol som är ställföreträdande rektor på Praktiska gymnasiet Täby har svarat på några frågor om skolan. Bland annat svarar hon på om hur det är att få jobb efter studenten och vad man får göra som elev för en dag på skolan.

Vad innebär det att ha APL?
APL innebär praktik. På praktiska gymnasiet i Täby har du 50% skola 50% APL. Du som elev är ute på praktik några dagar i veckan, och resterande dagar är du inne på skolan. Du ska ha praktik inom det programmet du har valt, har du till exempelvis valt handel- och administrationsprogrammet kan du ha din praktik i en butik.

Hur lätt är det att få jobb inom era utbildningar efter studenten?
Eftersom du etablerar kontakt med din praktikplats redan från start har du en stor chans att få jobb på praktikplatsen som du är på, eller under din praktikperiod kan du även få jobba extra. En stor andel av våra avgångselever går ut i anställning direkt efter studenten, vilket är jätteroligt!

Vad får man göra när man är elev för en dag hos er?
Som elev för en dag får man se våra lokaler och träffa mentorer. Dagen börjar med att du får möta upp rektorn på skolan som visar dig runt på en rundtur. Efter rundturen av skolans lokaler får du se allt kring de programmen du är intresserad av, varje program på vår skola har ett eget hemklassrum. Du får även sitta med under en lektion och se hur det fungerar. Efter lektionen får du vara med och äta gemensam lunch och därefter har du möjlitghet till att ställa alla frågor och funderingar som du har.

Behöver man förkunskaper inom yrket man vill utbilda sig till?
Nej du behöver inga förkunskaper. Allt som behövs är ett intresse att vilja lära sig!

Hur jobbar ni med elevinflytande på skolan?
Vi har ett aktivt elevråd med undergrupper som inredningsgruppen och matrådet. Vi har även en elev som är utsedd till skyddsombud. På skolan har vi även elevrådsmöte är en gång i månaden i samband med klassråd. På klassrådet har eleverna bland annat möjlighet att prata om förbättringsområden på skolan, och sedan föra vidre till klassrådet.

Varför ska man söka till din skola?
Till Praktiska gymnasiet Täby ska du söka om du vill få den bästa gymnasie upplevelsen med mycket elevfokus och en härlig miljö. Här kommer du även lära dig väldigt mycket.

Alla nyheter