×
 

Hoppa till innehållet

För arbetsgivare

Vill du vara med och utbilda framtidens arbetskraft? Bli APL-företag idag och ta chansen att forma nästa generations kollegor.

Två elever mekar mkekar med en bil i en verkstad

Att vara APL-företag

Att ta emot en elev på din arbetsplats innebär att du ger en ung människa yrkeskunskap och arbetslivserfarenhet. Det är värdefullt för eleven, samhället och din arbetsplats. På Praktiska Gymnasiet har vi byggt vårt utbildningskoncept på övertygelsen att det våra elever kan lära sig på en arbetsplats, lär de sig bäst där. Det gäller inte bara kunskaper och färdigheter inom ett yrke, utan lika mycket om att tryggt lotsas in i de förväntningar som finns på en arbetsplats och att kunna möta de krav som ställs på arbetsmarknaden.

I teamet runt varje elev behöver det finnas ett genuint intresse av att lära ut och ge eleven förutsättningar att växa. Där ingår all pedagogisk personal på skolan, såväl lärare inom de gymnasiegemensamma ämnena som yrkeslärarna och våra viktiga handledare ute på APL-platserna.

Elever och en lärare som går igenom hur man lägger gatsten.

Att vara handledare

Som handledare är du med och utbildar våra elever och ser till att de lär sig allt de behöver kunna för att vara attraktiva och anställningsbara på arbetsmarknaden, samtidigt som du företräder din yrkesroll och arbetsplats. Det är ett ansvarsfullt uppdrag eftersom du blir en förebild för eleven och har stor inverkan på de moment som elever lär sig under tiden på din arbetsplats.

Handledaren är elevens kontaktperson på arbetsplatsen, men även skolans länk till arbetsplatsen. Du kommer ha kontakt med elevens lärare för att kunna leverera de underlag som läraren behöver inför elevens betygsättning.

Elever utanför skolan

Fördelar för dig som arbetsgivare

Det finns många fördelar med att axla rollen som handledare åt våra elever i Borås.

 • Utbildar framtidens kollegor

  Rollen som handledare ger dig en unik chans att forma nästa generations arbetskraft och kollegor som du vill ha den

  Icon med flera personer.
 • Utvecklas tillsammans med eleven

  Genom att resonera och förklara för eleven utvecklas även ni i ert yrke

  icon som föreställer en handskakning
 • Stärker branschens framtid

  Det finns ett underskott av ykesutbildade i Sverige. Som APL-företag bidrar du till att säkra upp att det finns utbildad arbetskraft inom din bransch i framtiden

  Icon som föreställer olika matteverktyg

Frågor och svar

Vi har samlat och besvarat de vanligaste frågorna kring hur det går till att ta emot en elev från oss och de olika sätten man kan göra det på.

  • Lärlingen genomför minst hälften av sin utbildning hos oss.
  • Lärlingen är visstidsanställd hos oss och har därmed samma rättigheter och skyldigheter som övriga visstidsanställda, förutom LAS och semester.
  • Kostnaden är lägre än vid en vanlig anställning, då företag och organisationer som anställer gymnasielärlingar kan få del av statsbidrag från Skolverket.
  • Vi är med och formar våra medarbetare redan under utbildningstiden.
  • Vi säkerställer att lärlingarnas yrkeskompetens matchar arbetsgivarnas behov.
 • Gymnasial lärlingsanställning (GLA) innebär att en elev som är antagen som lärling till ett nationellt yrkesprogram blir anställd hos sin arbetsgivare och får lön under utbildningen.

 • Som gymnasielärling har eleven minst 50% av sin skolgång som APL. Det vanligaste är att man i början av sin utbildning är på arbetsplatsen en dag i veckan, för att sedan successivt öka på tiden för att i trean vara där merparten av tiden. Många lärlingar börjar sedan jobba på just sin lärlingsplats efter studenten. En del blir anställda redan under sin utbildningstid – en lärlingsanställning.

  Oavsett om eleven läser en lärlings- eller en skolförlagd yrkesutbildning är utbildningens mål detsamma: förberedande för yrkeslivet. Skillnaden är att en lärlingselev gör mer än halva sin utbildning på APL.

 • APL (arbetsplatsförlagt lärande) är en obligatorisk del av yrkesutbildningarna på gymnasiet. Den är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrke eftersom det är den del som eleven gör ute på ett företag. APL ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor, och eleven följer arbetsplatsens arbetstid. Vi ser gärna att varje elev får så mycket APL som möjligt genom sin utbildning.

 • Rollen som handledare ger dig en unik chans att forma nästa generation kollegor och samhällsmedborgare. I mötet med eleven behöver du därför vara en förebild och stå för sunda värderingar. Som handledare är du ett stöd till elevens lärande på arbetsplatsen. Självklarheter för dig är inte alltid självklart för eleven. Genom att resonera och förklara utvecklas både du och eleven i yrket, och ni formar ert unika samarbete. Tänk på att tydliga regler och förväntningar är en trygghet för eleven.

  Med korta kommentarer i LoopMe ger du direkt återkoppling till elev och lärare om elevens närvaro och utveckling. LoopMe är en applikation som enkelt nås via mobilapp eller dator. LoopMe används under APL för att följa elevens utveckling mot målen där både elev, lärare och du som handledare spelar en viktig roll.

Vill du ta emot en elev eller har du frågor?

Kontakta oss så berättar vi mer om vad det innebär att vara APL-företag och handledare åt våra elever.