Vård- och omsorgsprogrammet Vård och omsorg i Södertälje

Vård- och omsorgsprogrammet är yrkesprogrammet för dig som vill arbeta med människor och har ett intresse för frågor inom hälso- och sjukvård. De kurser du läser kommer ge kunskap om bland annat omvårdnad, medicin, hälsa och hälsopedagogik. Efter studenten kan du som vill plugga vidare till exempelvis sjuksköterska, sjukgymnast, brandman eller socionom.

Föremål som representerar Vård- och omsorgsprogrammet ligger utlagda på mörkt trä.

Ikon i form av ett hjärta med en EKG-linje. Under­sköterska i Södertälje

På Vård- och omsorgsprogrammet får du lära dig praktiska metodövningar och teoretiska begrepp som du behöver kunna i arbetet som undersköterska. Du får arbeta med människor i olika åldrar och med olika hälsotillstånd. Utbildningen kombinerar medicin, pedagogik, psykologi, sociologi och vårdvetenskap för att ge dig en helhetssyn av människan.

När du tar studenten från programmet kan du börja arbeta med att ta hand om människor och stötta dem som behöver din hjälp. Du får en bred utbildning och med en variation av arbetsplatser som du kan arbeta på. Undersköterska är en skyddad yrkestitel, vilket innebär att du behöver ansöka om att få titulera dig som det. När du tar studenten från vård- och omsorgsprogrammet har du den kompetens som behövs för att kunna ansöka om att få titeln undersköterska. För dig som vill studera vidare inom vård och omsorg är detta program en bra grund.

De teoretiska delarna av utbildningen varvas med praktiska moment, så att du ska lära dig på bästa sätt och få förståelse för hur allt hänger ihop. Det gör dig redo att testa och utveckla dina kunskaper när du är ute på APL.

Högskolebehörighet:
Grundläggande högskolebehörighet ingår i alla yrkesprogram på gymnasiet. Det innebär att du inte behöver välja till några kurser för att bli behörig till vissa utbildningar på högskola eller universitet. Du kan välja bort kurserna som ger högskolebehörighet om du känner att det inte är något för dig.

Framtida yrken

 • Akutsjukvård, Funktionsnedsättning, Hälso- och sjukvård, Äldreomsorg

Övrig info

 • Program: Vård- och omsorgsprogrammet
 • Programkod: VO

Vill du veta mer om att läsa till undersköterska?

Då ska du komma på öppet hus och prata med våra lärare och elever! Fyll i formuläret så får du påminnelser inför våra öppna hus och annan rolig information om gymnasievalet och skolan.

När börjar du gymnasiet?

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

När du eller dina föräldrar skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus/annan skolvisning, önskar information eller marknadsföring om våra skolor, behöver samtycke lämnas. Samtycke är frivilligt och avges när anmälan eller önskemålet skickas in. Praktiska Gymnasiet är personuppgiftsansvarig på den skola som du har anmält intresse till. Skolan är en del av AcadeMedia-koncernen.

 

De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadress och telefonnummer för samtliga kontakter med dig samt programval och år för tänkt studiestart för information och marknadsföring. Vissa utskick innehåller spårningspixlar så vi kan se antal öppnade brev.

 

Uppgifterna delas med anställda inom skoladministration och kommunikation på de skolor du visat intresse för. Syftena är att administrera besök, skicka marknadsföring, andra meddelanden och påminnelser. Vi kan även komma att dela uppgifter till kommunikatörer på bolag inom koncernen för marknadsföring av liknande utbildningar. Vidare lämnar vi information till myndigheter om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

 

De rättsliga grunderna är samtycke för administration av skolbesök och svar på allmänna frågor samt berättigat intresse för den marknadsföring som inte följer av samtycke. Reklam för liknande utbildningar anser vi motiverade i viss omfattning. Utlämnande till myndigheter följer av rättslig förpliktelse. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningstiden för den sökta utbildningen gått ut. Vid tillbakadraget samtycke gallras uppgifterna omgående.

 

Till tekniskt stöd anlitas personuppgiftsbiträdena AcadeMedia Support AB, Microsoft Ireland Operations Ltd och Infobip Sweden AB. Uppgifterna kan komma att behandlas i Sverige/EU och i de s.k. tredjeländerna USA, Brasilien, Kina, Indien, Vietnam, Malaysia och Ryssland. Överföring till tredjeländerna sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

 

Du kan när du vill dra tillbaka ditt samtycke, invända mot behandlingen, begära registerutdrag, rättelse eller att vi begränsar behandlingen. För att avregistrera dig från digitala reklam- och kommunikationsutskick, följ instruktionerna i det SMS eller e-post som du har fått från oss. Du kan även kontakta skolan för detta på fliken Kontakt i menyn.

 

Vårt dataskyddsombud kontaktas på dataskydd@academedia.se. Vid klagomål på personuppgiftsbehandlingen skickas det till tillsynsmyndigheten IMY (www.imy.se).

Att läsa som lärling

På gymnasiet kallas praktik för APL (arbetsplatsförlagt lärande) och under dina tre år hos oss kommer du att göra APL på ett riktigt företag i minst 15 veckor. Där får du chans att testa på de moment du lärt dig i skolan. Du kan även välja att läsa som lärling hos oss och då kommer du vara ute på APL minst 50% av din gymnasietid.

Tre elever på vård- och omsorgsprogrammet övar på att använda en pulsoximeter.

Vill du besöka oss?

Kom på öppet hus och prata med lärare och elever från alla våra program och se dig om i våra lokaler. Du kan också anmäla dig till elev för en dag och hänga med på en vanlig skoldag och känna hur det är att vara elev hos oss.

Poängplan

*Från och med hösten 2023 ingår de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet i alla yrkesprogram. Du som läser ett yrkesprogram kan dock välja bort de kurserna om du bara vill fokusera på dina yrkeskurser.

 • Totala poäng 2700p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6* 100
  • Historia 1a1 50
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1a 100
  • Naturkunskap 1a1 50
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1a1 50
  • Svenska 1 / Svenska 1 100
  • Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 100
  • Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3* 100
  • Anatomi och fysiologi 1 50
  • Anatomi och fysiologi 2 50
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100
  • Gerontologi och geriatrik 100
  • Hälso- och sjukvård 1 100
  • Hälso- och sjukvård 2 100
  • Omvårdnad 1 100
  • Omvårdnad 2 100
  • Psykiatri 1 100
  • Psykiatri 2 100
  • Psykologi 1 50
  • Samhällskunskap 1a2 50
  • Social omsorg 1 100
  • Social omsorg 2 100
  • Fördjupningskurser - kontakta skolan för exakta kurser 200
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 200

Var detta inte för dig?

Alla drömmer inte om att jobba med samma sak och tur är väl det! Klicka på knappen för att se alla andra utbildningar som du kan läsa hos oss.