Du är här:

Om oss

En liten skola med en stor gemenskap

Praktiska Gymnasiet Trollhättan är en liten skola med en stor gemenskap. Vi har en bra samanhållning mellan elever och skolans personal och månar om att stämningen på skolan ska vara öppen och välkomnande. Våra små klasser gör att du som elev blir sedd av dina lärare och får den hjälp du behöver.

Vi utbildar dig för att det ska leda till jobb och tror att det du kan lära dig på en arbetsplats, ska du också få möjligheten att lära dig där. Hälften av din utbildning är inne på skolan och hälften ute på en APL-plats, så kallat Arbetsplatsförlagt lärande. Det ger dig möjlighet att komma ut på en arbetsplats, lära dig yrket och om hur villkoren för branschen ser ut.  På skolan ger vi dig de teoretiska kunskaperna du behöver och ger dig chansen att pröva och öva på ditt yrke innan du går ut på APL.

En yrkesexamen leder ofta till jobb direkt efter studenten. 2017 hade 82 % av våra elever jobb direkt efter examen eller studerade vidare. Våra yrkeslärare har nära kontakt med arbetslivet vilket ökar dina chanser att få jobb efter examen. Hos oss utbildar du dig till och jobbar med ditt intresse.

Välkommen in i gemenskapen!