Du är här:

"Jag har fått kontakter inför framtiden, bra kunskaper och yrkeserfarenhet."

Elevintervju Johannes Andersen

Johannes är 17 år och går programmet Industriteknik Praktiska Gymnasiet Sundsvall. Vi frågade honom om hur hans dagar på hans APL-plats ser ut, vad som är bäst med utbildningen och vad han vill göra efter studenten.

Har du alltid vetat att du ville studera till ett praktiskt yrke?
Ja.


Varför sökte du till Praktiska Gymnasiet? Var det ett självklart val?
Det var ett litet gymnasium där man kan få bra, snabb hjälp och bra kontakt med lärarna. Nej, det stod mellan denna och en annan skola. Jag vill få möjlighet till jobb direkt efter examen, det ger ekonomisk trygghet.


Vad är det bästa med din utbildning?
Lärarna och att jag får vara ute mycket i arbetslivet och lära mig.


Vad är det som är så kul med det ni gör?
Att man kan använda kunskaperna på fritiden också och utveckla idéer.


Hur ser en vanlig dag ut för dig?
Jag vaknar, går till min APL-plats, jobbar mellan 7-16 och går hem. Jag lär mig maskiner och att ta hand om dem på ett bra sätt, manuella och programmerade maskiner, lär mig om material.


Vad har du för tankar kring den APL som du har haft och vad har du fått göra?
Jag känner att det är givande. Jag har fått kontakter inför framtiden, bra kunskaper och yrkeserfarenhet. Jag har fått fräsa, svarva och lärt mig CNC-maskiner.


Vilka är dina framtidsdrömmar?
Mina framtidsdrömmar är att fortsätta med att plugga teknik på högskola och sen kanske driva eget företag som har med teknisk design att göra.