Du är här:

Om oss

Praktiska Gymnasiet Stockholm Bromma är en kreativ skola med kunskap och entreprenörskap i fokus. Vi har två yrkesprogram och gemensamt för dessa är att du gör mycket arbetsplatsförlagt lärande (APL). Hälften av din utbildning gör du på en arbetsplats.

Under din första tid på företaget kan du få göra enklare delar av ett moment då du fortfarande lär dig. Ju mer utbildad du blir inom ditt yrke desto mer får du göra på din APL plats. Din APL ska vara så verklig som möjligt och innehålla uppgifter som är en del av företagets vardag.

Vi är en skola där alla känner alla vilket bidrar till en positiv stämning bland både elever och personal. Rektorn och lärarna på skolan vet vem du är, vilken inriktning du går och vad du har för intressen. Det är inte ovanligt att lärarna kan namnen på alla eleverna på skolan. Eleverna umgås över programgränserna och ofta även över årskullarna.

Hos oss kan du gå ut med både en yrkesexamen och ha möjlighet för fortsatta studier. Du kan genom det individuella valet välja kurser eller läsa en utökad studiekurs, det vill säga läsa fler poäng, och på så sätt få högskolebehörighet. Våra lärare och rektorer vill hålla alla dörrar öppna för dig och hjälper dig att planera din studietid.

Varmt välkommen att bli en del av gemenskapen!