Du är här:

Om oss

En liten skola med ett brett utbud av inriktningar

Praktiska Gymnasiet Örnsköldsvik är en liten skola med ett brett utbud av inriktningar. Många av inriktningarna är vi ensamma om att ha i kommunen, till exempel Övriga Hantverk: Hår- och Makeupstylist, Florist, Turism och Resor, Hotell och Konferens, Naturbruk Djur och Bageri och Konditori. Vi har programgemensamma inriktningar som VVS, husbyggnad, måleri, handel, fordon, el, data, restaurang och industri. Hos oss kan du även välja E-sport som specialidrott. E-sport söker du speciellt via skolan.

Eleverna på programmen Handel och administration, Restaurang och livsmedel och Hotell och turism börjar årkurs ett med att läsa tillsammans. Den första tiden fram till novemberlovet kommer framför allt att handla om värdskap och service, vilket innebär att du kommer att få en inblick i dina klasskamraters yrkesområden via studiebesök och föreläsningar. Det ger dig även möjlighet att byta program från till exempel Handel och administration till Restaurang och livsmedel efter novemberlovet.

Vi tror på att varva teori med APL. APL står för arbetsplatsförlagt lärande och innebär att hälften av din utbildning görs ute på ett företag, omgiven av yrkesmänniskor som du kan lära av. Redan under ditt första läsår kommer du att ha APL på en arbetsplats och det är alltid skolan som ordnar APL-platsen. Lärarna besöker dig regelbundet på din APL-plats för att säkerställa att du får den utbildning du behöver. När du läser en lärlingsutbildning är det ingen skillnad mot när du läser en skolförlagd utbildning. Du behöver inte ha några förkunskaper för att utbilda dig till ett yrke, men du behöver vara nyfiken, framåt och intresserad.

Vi har små klasser när det gäller både teoriämnena och yrkesdelen. Vi har oftast färre än 20 elever per klass, vilket innebär att dina lärare har väldigt bra förutsättningar att hjälpa dig. Vill du ha mer tid för ditt lärande finns möjlighet till det. När du läser inne på skolan startar du varje dag kl. 08.30. Håltimmar förekommer inte vilket innebär att du kan sluta tidigare än kl.15.00 vissa dagar. Istället för läxor har vi läxhjälpstid eller som vi hellre säger, egen tid med lärare inskrivet i schemat.

Alla yrkesutbildningar kan läsas som högskoleförberedande. Det innebär att du gör ett individuellt val och lägger till de kurser som behövs för att kunna läsa på högskola eller universitet.

På skolan har vi bara behörig personal, bra elevhälsovård, rymliga och ändamålsenliga lokaler och inte minst skolmat från Restaurang Richard Sångkock som slår det mesta. Skadegörelse förekommer inte på skolan. Eleverna har en frikostig elevcafeteria och får i stort sett inreda skolan som det passar dem själva bäst. Vi tror det är några av anledningarna till varför våra elever trivs och känner sig trygga på skolan.

Välkommen att söka dig till oss!