Du är här:

"Jag finner en glädje i att komma till skolan och möta eleverna"

Lärarberättelse Sarah Knight

Sarah Knight | Lärare Barn- och fritids-
programmet inriktning Pedagogiskt arbete


Hej! Jag heter Sarah Knight och är yrkeslärare på Praktiska Gymnasiet Märsta, på Barn- och fritidsprogrammet med inriktning Pedagogiskt arbete. Att bli yrkeslärare är antagligen det bästa valet jag har gjort i mitt liv. Anledningen till att jag valde den här vägen i livet var för att jag kände att om jag kan inspirera en individ till att känna yrkesstolthet så har jag lyckats.

Jag undervisar just nu treor och upplever det som extremt givande. Jag finner en glädje i att komma till skolan och möta eleverna. Det är en speciell känsla att skapa en relation till eleverna och veta om att det är en bidragande faktor till att eleverna ska få nya förmågor och samtidigt utveckla de förmågor och kunskaper det redan besitter.

Att undervisa elever som är 50% i skolan och 50% på APL är helt underbart då eleverna får en djupare förståelse för vad man teoretiskt pratar om. Man kan ge eleverna en möjlighet att få teoretiska kunskaper: reflektera – utöva och uppleva dem praktiskt – reflektera igen. Jag upplever att det ger eleverna en djupare förståelse och kunskap.