Du är här:

Om oss

På Praktiska Gymnasiet Malmö Limhamn finns en alldeles speciell gemenskap mellan elever och anställda. Rektorn och lärarna vet vem du är, vilken inriktning du går och vad du har för intressen. Alla känner varandra och alla får vara som dom är. Vi hittar individuella lösningar för dig som elev och här får du utvecklas utifrån din potential och dina intressen.

På APL-platserna utbildas du av duktiga handledare med mångårig kompetens inom ditt yrke. Allt eftersom tiden går finns det stora möjligheter att du går från praktikant till anställd. Din APL-plats månar om att du snabbt ska komma in i gemenskapen och bli en i laget.

Våra utbildningar ger dig en gedigen grund att stå på oavsett om du går direkt ut i arbetslivet eller väljer att läsa vidare. Inom ramen för det individuella valet kan du få grundläggande högskolebehörighet. Med både en yrkesexamen och möjlighet att studera vidare har du mycket goda framtidsutsikter.

Välkommen till gemenskapen!