Du är här:

"Det absolut roligaste med skolan var utan tvekan att få komma ut på APL"

Alumnhistoria Niklas Rosberg

Som liten bodde jag hos farmor och farfar i Stockholms skärgård och såg när de stora finlandsbåtarna passerade i farlederna. När jag blev äldre såg jag serien Kustbevakarna på tv och från det har det blivit ett intresse jag känt att jag var tvungen att satsa på.

Jag heter Niklas Rosberg och 2015 tog jag studenten från Sjöfartsprogrammet på Praktiska Gymnasiet Kalmar. Det absolut roligaste med skolan var utan tvekan att få komma ut på APL och känna på hur livet som sjöman är. Utöver APL så var det roligaste att i skolan få syssla med navigation, det gav mig nyttiga förkunskaper inför mina högskolestudier. Det bästa med skolan var annars att det var små klasser som gjorde att alla elever blev sedda och att elevers behov uppmärksammades och tillgodosågs snabbt vilket var en stor kontrast mot mina tidigare skolor där jag gick i väldigt stora klasser.

Jag hade min första praktikperiod på Birka Stockholm som är ett kryssningsfartyg som trafikerar Stockholm – Mariehamn, jag var ombord i ca en månad. Innan var jag väldigt nervös, det var en dröm som nu skulle få förverkligas. Jag var lite orolig över att det inte skulle stämma överrens med mina förväntningar. Men lyckligtvis så överträffade det mina förväntningar. Jag trivdes väldigt bra och hade en mycket lärorik tid ombord. Jag fick b.la handstyra fartyget, sitta som utkik på fartygets brygga och vara med vid avgång och ankomst tillsammans med de andra matroserna.

Den andra APL-perioden gjorde jag ombord på Baltic Bright som är ett lastfartyg som transporterar trailers och zinkblock mellan Norge – Storbritannien – Nederländerna. Där var jag ca 6 veckor och jag fick göra en hel del underhållsarbete och driftsarbeten så som att vaska, lastsäkring, rostknackning, förtöjning samt förbereda lotslejdare. Det var även det en rolig och lärorik praktikplats även om det var mer krävande, dels p.ga själva arbetet med lastsäkring (med kätting) men även att det på Nordsjön vintertid kan vara väldigt stormigt och det rör på sig.

Idag studerar jag Sjökaptensprogrammet vid Linnéuniversitetet (Sjöbefälshögskolan) i Kalmar. Jag sökte in direkt efter gymnasiet och eftersom jag under min APL har använt mig utav en praktikjournal som sjöbefälsstudenterna använder så kunde jag tillgodoräkna mig manskapspraktiken som studenterna gör under höstterminen.

Planen är att gå klart min utbildning, sen är tanken att jobba till sjöss. Drömmen är på någon av de stora container fartygen. Att vara kapten på ett kryssningsfartyg i Kariben hade inte heller varit helt fel. Sen lever fortfarande min barndomsdröm om att någon gång i livet arbeta som Kustbevakare kvar.

/Niclas Rosberg