Vård- och omsorgsprogrammet Undersköterska

Vård- och omsorgsprogrammet är yrkesprogrammet för dig som vill arbeta med människor och har ett intresse för frågor inom hälso- och sjukvård. De kurser du läser kommer ge kunskap om bland annat omvårdnad, medicin, hälsa och hälsopedagogik. Efter studenten kan du som vill plugga vidare till exempelvis sjuksköterska, sjukgymnast, brandman eller socionom.

Föremål som representerar Vård- och omsorgsprogrammet ligger utlagda på mörkt trä.

Ikon i form av ett hjärta med en EKG-linje. Om vård och omsorg

På Vård- och omsorgsprogrammet får du lära dig praktiska metodövningar och teoretiska begrepp som du behöver kunna i arbetet som undersköterska. Du får arbeta med människor i olika åldrar och med olika hälsotillstånd. Utbildningen kombinerar medicin, pedagogik, psykologi, sociologi och vårdvetenskap för att ge dig en helhetssyn av människan.

När du tar studenten från programmet kan du börja arbeta med att ta hand om människor och stötta dem som behöver din hjälp. Du får en bred utbildning och med en variation av arbetsplatser som du kan arbeta på. Undersköterska är en skyddad yrkestitel, vilket innebär att du behöver ansöka om att få titulera dig som det. När du tar studenten från vård- och omsorgsprogrammet har du den kompetens som behövs för att kunna ansöka om att få titeln undersköterska. För dig som vill studera vidare inom vård och omsorg är detta program en bra grund.

De teoretiska delarna av utbildningen varvas med praktiska moment, så att du ska lära dig på bästa sätt och få förståelse för hur allt hänger ihop. Det gör dig redo att testa och utveckla dina kunskaper när du är ute på APL.

Högskolebehörighet:
Grundläggande högskolebehörighet ingår i alla yrkesprogram på gymnasiet. Det innebär att du inte behöver välja till några kurser för att bli behörig till vissa utbildningar på högskola eller universitet. Du kan välja bort kurserna som ger högskolebehörighet om du känner att det inte är något för dig.

Framtida yrken

  • Akutsjukvård, Funktionsnedsättning, Hälso- och sjukvård, Äldreomsorg

Övrig info

  • Program: Vård- och omsorgsprogrammet
  • Programkod: VO

APL & Lärling Vi varvar teori och praktik under hela utbildningen!

På gymnasiet kallas praktik för APL (arbetsplatsförlagd lärande). Alla som läser vård och omsorg hos oss kommer att vara ute på APL i minst 15 veckor under sin gymnasietid. På vissa av våra skolor kan man också välja att läsa som lärling, då är man som elev ute på APL minst 50% av sin utbildning.

Tre elever på vård- och omsorgsprogrammet övar på att använda en pulsoximeter.

Var detta inte för dig?

Alla drömmer inte om att jobba med samma sak och tur är väl det! Klicka på knappen för att se alla andra utbildningar som du kan läsa hos oss.