Sjöfartsutbildningen Lättmatros

Vill du läsa ett program som leder till ett jobb fullt med äventyr? Då är Sjöfart något för dig. Sjöfart är ett specialutformat program med riksintag som Praktiska Gymnasiet erbjuder i Kalmar.

Föremål som representerar Sjöfartsutbildningen ligger utlagda på mörkt trä.

Ikon i form av ett ankare. Om inriktningen däck

Sjöfartsbranschen är ständigt aktuell och i behov av personal på grund av de ökade internationella transporterna och den globala handeln. Att arbeta som matros skiljer sig från många andra jobb eftersom man ofta är ute på havet i flera sammanhängande veckor eller månader. För att trivas med att jobba i en besättning är det viktigt att ha en god samarbetsförmåga och vara serviceinriktad.

När du börjar hos oss får du arbetskläder så att du kan vara ute i alla väder, i övrigt finns allting på fartyget som du behöver lära dig för att bli lättmatros. Vi har ett eget skolfartyg som ligger i Kalmars hamn där stora delar av den praktiska undervisningen äger rum. Där får du lära dig att kasta loss och lägga till i hamnen samt underhåll av fartyget.

Under utbildningen kommer du få lära dig om lastning och lossning, underhåll och navigering samt styrning av fartyget. Du får lära dig om miljö- och säkerhetsaspekter och regelverk ombord. Ibland är man ute på havet i veckor eller månader vilket kräver god samarbetsförmåga och kunskaper om säkerhet. Vi kommer att gå igenom lasthantering på allt från tankfartyg till bulkfartyg och hur det fungerar med passagerare och hur bilar surras ombord.

Högskolebehörighet:
Grundläggande högskolebehörighet ingår i alla yrkesprogram på gymnasiet. Det innebär att du inte behöver välja till några kurser för att bli behörig till vissa utbildningar på högskola eller universitet. Du kan välja bort kurserna som ger högskolebehörighet om du känner att det inte är något för dig.

Certifikat och behörigheter
För att få arbeta till sjöss krävs olika certifikat och behörigheter – intyg som visar att du är behörig för din befattning som lättmatros eller vaktgående maskinpersonal. Du blir behörig efter att fått godkänt i ett antal kurser och genomfört godkänd APL. Efter examen kan du ansöka om nödvändiga certifikat och behörighet hos Transportstyrelsen, som tar ut en avgift för detta. Du kan läsa mer om kraven i behörighetsguiden på Transportstyrelsens hemsida.

Hälsokrav finns
Du måste ha ett gott hälsotillstånd och klara de syn- och hörselkrav som ställs för att få arbeta till sjöss. Vid känd synnedsättning är det obligatoriskt med ett glasögonrecept från optiker som inte är äldre än tre månader. Du kan läsa mer på Transportstyrelsens hemsida.

Bor du inte i Kalmar men vill läsa sjöfart?
Det gör inget, vi har riksintag på programmet! Det betyder att du kan söka Sjöfart även om du bor någon annanstans i Sverige. Prata med oss eller studie- och yrkesvägledaren på din grundskola.

Framtida yrken

  • Matros, Motorman

Övrig info

  • Program: Sjöfartsutbildningen
  • Inriktning: Däck
  • Programkod: SXDAC

APL och lärling Vi varvar teori och praktik under hela utbildningen!

På gymnasiet kallas praktik för APL (arbetsplatsförlagd lärande). Alla som läser inriktningen däck hos oss kommer att vara ute på APL i minst 15 veckor under sin gymnasietid. På vissa av våra skolor kan man också välja att läsa som lärling, då är man som elev ute på APL minst 50% av sin utbildning.

Elev på Sjöfartsutbildningen sträcker sig in i en röd räddningsbåt.

Här kan du läsa till lättmatros

Var detta inte för dig?

Alla drömmer inte om att jobba med samma sak och tur är väl det! Klicka på knappen för att se alla andra utbildningar som du kan läsa hos oss.