Du är här:

Om inriktningen

En matros arbetar på däck med underhåll samt lastning och lossning av fartygets last.

Under utbildningen läser du ämnen som till exempel däckstjänst, tanklasthantering, miljö och säkerhet. Första året genomförs en säkerhetsutbildning med livräddningsutrustning och brandbekämpning. APL genomförs på fartyg i handelssjöfarten samt ombord på skolfartyg. Under din APL ingår du i besättningen ombord och utför de olika moment som enligt praktikjournal ska genomföras med hjälp av handledare ombord.

Här kan du läsa denna utbildning

Yrkesutgångar

Matros | Motorman

Generell poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen

Alla elever läser gymnasiegemensamma ämnen. Hos oss är dessa ämnen riktade mot ditt program.

600
Poäng
Se detaljerad plan
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma ämnen

400
Poäng
Se detaljerad plan
El- och verkstadsteknik 100
Grundläggande säkerhet 100
Säkerhet och miljö 200

Inriktningen Däck

600
Poäng
Se detaljerad plan
Däcktjänst 1 300
Däcktjänst 1 300

Programfördjupning

Programfördjupningar är de kurser som ska leda fram till just det yrke du vill utbilda dig till. En del av dessa poäng får du när du är på din APL-plats.

600
Poäng
Se detaljerad plan
Programfördjupning 600

Gymnasiearbete

Gymnasiearbetet sammanfattar din utbildning på gymnasiet. Det är ditt eget projekt som du tillsammans med en lärare på skolan ansvarar för. Det är möjligt att göra detta arbete på din APL-plats.

100
Poäng
Se detaljerad plan
Gymnasiearbete 100

Individuellt val

Här kan du välja mellan alla de kurser som skolan erbjuder.

200
Poäng
Se detaljerad plan
Individuellt val 200
Totala poäng
2500