Du är här:

Djur: Westernridning

Som första gymnasium i Sverige erbjuder vi på Praktiska Gymnasiet westernridning som tillval inom naturbruksprogrammet. Sporten har sina rötter i 1700-talets USA då ranchägare upptäckte fördelarna med att häst och ryttare kunde arbeta som en sammansvetsad enhet. Hos oss kombinerar du gymnasiestudier med westernridning. 

Här kan du läsa denna utbildning

Yrkesutgångar

Hästskötare

Generell poängplan

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Alla elever läser gymnasiegemensamma ämnen. Hos oss är dessa ämnen riktade mot ditt program.

600
Poäng
Se detaljerad plan
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

400
Poäng
Se detaljerad plan
Biologi 1 100
Entreprenörskap 100
Naturbruk 200

INRIKTNINGEN DJUR: WESTERNRIDNING

300
Poäng
Se detaljerad plan
Westernridning 300

PROGRAMFÖRDJUPNING

Programfördjupningar är de kurser som ska leda fram till just det yrke du vill utbilda dig till. En del av dessa poäng får du när du är på din APL-plats.

900
Poäng
Se detaljerad plan
Programfördjupning 900

GYMNASIEARBETE

Gymnasiearbetet sammanfattar din utbildning på gymnasiet. Det är ditt eget projekt som du tillsammans med en lärare på skolan ansvarar för. Det är möjligt att göra detta arbete på din APL-plats.

100
Poäng
Se detaljerad plan
Gymnasiearbete 100

INDIVIDUELLT VAL

Här kan du välja mellan de kurser som skolan erbjuder.

200
Poäng
Se detaljerad plan
Individuellt val 200
Totala poäng
2500