Introduktionsprogram Yrkespaket: Vård och omsorg

Yrkespaketet för Vård och omsorg är ett utbildning på 800p som består av kurser från Vård- och omsorgsprogrammet och är utformad för ett arbete som vårdbiträde.

Föremål som representerar Praktiska Gymnasiets yrkesprogram ligger utlagda på mörkt trä.

Ikon i form av en linjal och penna. Om Yrkespaketet: Vård och omsorg i Växjö

Yrkespaket - Vård och omsorg är ett nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som vårdbiträde.

Utbildningen är ett nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som vårdbiträde. För att få vårdbiträdesintyg från Vård- och omsorgscollege ska eleven ha minst betyget E i följande kurser:

 • Anatomi och fysiologi 1 – 50 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 – 100 poäng
 • Gerontologi och geriatrik – 100 poäng
 • Hälso- och sjukvård 1 – 100 poäng
 • Omvårdnad 1 – 100 poäng
 • Psykiatri 1 – 100 poäng
 • Psykologi 1 – 50 poäng
 • Social omsorg 1 – 100 poäng
 • Svenska 1/Svenska som andra språk 1 – 100 poäng

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
 • Grundläggande kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.
 • Grundläggande kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter.
 • Kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
 • Förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån
  människors olika behov och förutsättningar.
 • Kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Grundläggande förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrig information

Övriga språkkunskaper är en fördel. För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Praktik (APL)

Du som läser ett introduktionsprogram hos oss på Praktiska Gymnasiet kommer att vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) på ett riktigt företag under utbildningstiden. Mängden APL varierar eftersom din studieplan är anpassad efter dig och de kurser som du läser.

Två elever på Praktiska Gymnasiet sitter vid ett bord.

Andra inriktningar inom Introduktions­program

Kolla in alla andra inriktningar på introduktionsprogrammet på Praktiska Gymnasiet.

Var detta inte för dig?

Alla drömmer inte om att jobba med samma sak och tur är väl det! Klicka på knappen för att se alla andra utbildningar som du kan läsa hos oss.