Du är här:

Bygg och Anläggning
Mark och anläggning

Om inriktningen

Du lär dig om markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar.

Inriktningen ger en bra grund till att direkt efter studenten jobba som anläggningsarbetare inom gator och parker, eller inom väg och infrastruktur.

Nedan kan du se vår generella poängplan för inriktningen Mark och Anläggning. Du kan också se på vilka orter du kan läsa utbildningen och vilka yrkesutgångar som finns.

Här kan du läsa denna utbildning

Yrkesutgångar

Beläggningsarbetare | Bergarbetare | Väg- och anläggningsarbetare

Generell poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen

Alla elever läser gymnasiegemensamma ämnen. Hos oss är dessa ämnen riktade mot ditt program.

600
Poäng
Se detaljerad plan
Engelska 100
Historia 50
Idrott och hälsa 100
Matematik 100
Naturkunskap 50
Religionskunskap 50
Samhällskunskap 50
Svenska/svenska som andraspråk 100

Programgemensamma ämnen

400
Poäng
Se detaljerad plan
Bygg och anläggning 1 200
Bygg och anläggning 2 200

Inriktningen Mark och Anläggning

500
Poäng
Se detaljerad plan
Anläggningsprocessen 200
Anläggning 1 100
Anläggning 2 200

Programfördjupning

Programfördjupningar är de kurser som ska leda fram till just det yrke du vill utbilda dig till. En del av dessa poäng får du när du är på din APL-plats.

700
Poäng
Se detaljerad plan
Programfördjupning 700

Gymnasiearbete

Gymnasiearbetet sammanfattar din utbildning på gymnasiet. Det är ditt eget projekt som du tillsammans med en lärare på skolan ansvarar för. Det är möjligt att göra detta arbete på din APL-plats.

100
Poäng
Se detaljerad plan
Gymnasiearbete 100

Individuellt val

Här kan du välja mellan alla de kurser som skolan erbjuder.

200
Poäng
Se detaljerad plan
Individuellt val 200
Totala poäng
2500