[wpdreams_ajaxsearchlite]

VÅRA VÄRDEORD

Våra värdeord AMBITION/KRAFT/GLÖD utgör grunden för vårt gemensamma arbete som visar vad som förenar oss och vad vi vill uppnå, med elevernas bästa som utgångspunkt.

AMBITION

För rektorer/chefer

✓ Jag har höga förväntningar på mig själv, elever, medarbetare och ledning
✓ Jag är tydlig
✓ Jag säkerställer att eleverna får den bästa undervisningen
✓ Jag agerar så att vi ger eleverna framtidstro
✓ Jag agerar professionellt
✓ Jag har ett tydligt pedagogiskt ledarskap

För medarbetare

✓ Jag har höga förväntningar på mig själv, elever, kollegor och ledning
✓ Jag är tydlig
✓ Jag ger eleverna den bästa undervisningen
✓ Jag ger eleverna framtidstro
✓ Jag agerar professionellt
✓ Jag har ett tydligt pedagogiskt ledarskap

För elever

✓ Jag tar ansvar för mina studier i skolan och på arbetsplatsen
✓ Jag är aktiv i mitt lärande

KRAFT

För rektorer/chefer

✓ Jag ser kraften i att arbeta tillsammans och ser till att vi samverkar kring elevernas hela skolgång
✓ Jag skapar förutsättningar för att eleverna ska vara delaktiga i sin utbildning
✓ Jag säkerställer att vi samverkar med arbetsgivare, SYV, andra skolor, osv – för elevernas bästa
✓ Jag arbetar för att den nya generationens arbets- kraft ska vara med och förändra sina branscher i frågor om inkludering, mångfald och jämställdhet.

För medarbetare

✓ Jag ser kraften i att arbeta tillsammans och samverkar kring elevernas hela skolgång
✓ Jag gör eleverna delaktiga i sin utbildning
✓ Jag samverkar med arbetsgivare, SYV, andra skolor, osv – för elevernas bästa
✓ Jag arbetar för att den nya generationens arbetskraft ska vara med och förändra sina branscher i frågor om inkludering, mångfald och jämställdhet.

För elever

✓ Jag stödjer andra elever på vägen mot yrkeskunnande
✓ Jag nyttjar min rätt till inflytande och delaktighet
✓ Jag bidrar genom mitt beteende och förhållningssätt till att utveckla branscherna mot ökad inkludering, mångfald och jämställdhet

GLÖD

För rektorer/chefer

✓ Jag har ett genuint intresse för eleverna och för de sammanhang de kommer mötas av
✓ Jag arbetar för att eleverna ska lyckas
✓ Jag engagerar mig i arbetsgivarnas/ företagens situation
✓ Jag skapar goda förutsättningar för att mina medarbetare ska lyckas i sin yrkesroll
✓ Jag utvecklar yrkesutbildningen i Sverige
✓ Jag är stolt över vår verksamhet

För medarbetare

✓ Jag har ett genuint intresse för eleverna och för de sammanhang de kommer mötas av
✓ Jag arbetar för att eleverna ska lyckas
✓ Jag engagerar mig i arbetsgivarnas/företagens situation
✓ Jag utvecklar yrkesutbildningen i Sverige
✓ Jag är stolt över vår verksamhet

För elever

✓ Jag bidrar till goda relationer mellan elever och mellan personal och elever
✓ Jag är ett föredöme på arbetsplatsen och för andra elever
✓ Jag vill vara stolt över och rekommendera min skola

Praktiska Gymnasiet Våra Värdeord