[wpdreams_ajaxsearchlite]

Våra Värdeord

Ambition, Kraft och Glöd utgör grunden för vårt gemensamma arbete som visar vad som förenar oss och vad vi vill uppnå, med elevernas bästa som utgångspunkt.

Våra värdeord syftar till arbetet med befintliga elever och är något vi är stolta och engagerade kring. Här berättar vi mer om vad det innebär för personal och elever på våra skolor och hur vi arbetar med värdeorden.

Tre elever i gula arbetsjackor ombord på ett fartyg

AMBITION

Rektorer och chefer

 • Jag har höga förväntningar på mig själv, elever, medarbetare och ledning
 • Jag är tydlig
 • Jag säkerställer att eleverna får den bästa undervisningen
 • Jag agerar så att vi ger eleverna framtidstro
 • Jag agerar professionellt
 • Jag har ett tydligt pedagogiskt ledarskap

Medarbetare

 • Jag har höga förväntningar på mig själv, elever, kollegor och ledning
 • Jag är tydlig
 • Jag ger eleverna den bästa undervisningen
 • Jag ger eleverna framtidstro
 • Jag agerar professionellt
 • Jag har ett tydligt pedagogiskt ledarskap

Elever

 • Jag tar ansvar för mina studier i skolan och på arbetsplatsen
 • Jag är aktiv i mitt lärande

 

Elev som övar på att klippa håret på en docka

KRAFT

Rektorer och chefer

 • Jag ser kraften i att arbeta tillsammans och ser till att vi samverkar kring elevernas hela skolgång
 • Jag skapar förutsättningar för att eleverna ska vara delaktiga i sin utbildning
 • Jag säkerställer att vi samverkar med arbetsgivare, SYV, andra skolor, osv – för elevernas bästa
 • Jag arbetar för att den nya generationens arbets- kraft ska vara med och förändra sina branscher i frågor om inkludering, mångfald och jämställdhet.

Medarbetare

 • Jag ser kraften i att arbeta tillsammans och samverkar kring elevernas hela skolgång
 • Jag gör eleverna delaktiga i sin utbildning
 • Jag samverkar med arbetsgivare, SYV, andra skolor, osv – för elevernas bästa
 • Jag arbetar för att den nya generationens arbetskraft ska vara med och förändra sina branscher i frågor om inkludering, mångfald och jämställdhet.

Elever

 • Jag stödjer andra elever på vägen mot yrkeskunnande
 • Jag nyttjar min rätt till inflytande och delaktighet
 • Jag bidrar genom mitt beteende och förhållningssätt till att utveckla branscherna mot ökad inkludering, mångfald och jämställdhet

 

Två elever som gör high five i en fordonsverkstad

GLÖD

Rektorer och chefer

 • Jag har ett genuint intresse för eleverna och för de sammanhang de kommer mötas av
 • Jag arbetar för att eleverna ska lyckas
 • Jag engagerar mig i arbetsgivarnas/ företagens situation
 • Jag skapar goda förutsättningar för att mina medarbetare ska lyckas i sin yrkesroll
 • Jag utvecklar yrkesutbildningen i Sverige
 • Jag är stolt över vår verksamhet

Medarbetare

 • Jag har ett genuint intresse för eleverna och för de sammanhang de kommer mötas av
 • Jag arbetar för att eleverna ska lyckas
 • Jag engagerar mig i arbetsgivarnas/företagens situation
 • Jag utvecklar yrkesutbildningen i Sverige
 • Jag är stolt över vår verksamhet

Elever

 • Jag bidrar till goda relationer mellan elever och mellan personal och elever
 • Jag är ett föredöme på arbetsplatsen och för andra elever
 • Jag vill vara stolt över och rekommendera min skola