[wpdreams_ajaxsearchlite]

Kvalitet i skolan på Praktiska

Vi arbetar för att ständigt bli bättre på det vi gör.

Inom Praktiska Gymnasiet är vi måna om att ge alla elever goda förutsättningar att lära sig och utvecklas! Alla våra elever ska uppleva att de får en bra utbildning genom god undervisning av duktiga och engagerade lärare. Förutom att få de man som elever har rätt till enligt de lagar som regler som finnas för gymnasiet – en bra utbildning i en trygg miljö – är det också viktiga för oss att ta varje elev ett steg närmare sina framtidsmål och drömmar.

För att lyckas med detta har vi hela tiden koll på våra resultat och är måna om att ständigt fråga våra elever om hur de upplever sin skola och sin undervisning.  Utifrån det som framkommer gör vi analyser tillsammans med rektorer, lärare och elever och sätter in olika utvecklingsinsatser utifrån behov som vi sedan följer upp och analyserar vidare.  Vi arbetar helt enkelt med ett systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt bli bättre på det vi gör!

Våra Kvalitetsrapporter 2022/2023

Här nedan hittar du rapporter på skolnivå verksamhetsåret 2022/2023