[wpdreams_ajaxsearchlite]

Hälften Skola Hälften APL

Vi varvar ­teori med APL

Vill du plugga något som både ger dig jobb och förutsättningar för framtida studier?

Då är Praktiska Gymnasiet skolan för dig. Vi vet att det du kan lära dig på en arbetsplats lär du dig bäst där. Samtidigt får du grund­läggande träning och för­djupad teori på skolan.

Gymnasielärling

Du kan gå som lärling på de flesta av våra program och skolor. Det innebär att du gör minst hälften av din skoltid ute på en arbetsplats. Inga förkunskaper krävs, mer än att du som elev är nyfiken, framåt och intresserad.

Även i våra skolförlagda program har du minst 15 veckors lärande på en arbetsplats. På skolan läser du de gymnasie­gemensamma ämnena, till exem­pel svenska, engelska och matematik. Så ofta som möjligt integreras dessa med ditt valda yrkesämne för att göra det ännu mer intressant för dig. Till exempel kan du på en mattelektion få räkna ut hur mycket kakel som behöver beställas för att göra om ett badrum. Resterande ämnen är yrkesdelen av din utbildning, som du lär dig både på din APL-plats och på skolan.

Hälften skola, hälften APL

APL står för arbetsplatsförlagt lärande. Det innebär den del av din utbildning som du får ute på ett företag, omgiven av yrkes­människor att lära av. Du behöver inte ha några förkunskaper för att utbilda dig till ett yrke men du behöver vara nyfiken, framåt och intresserad.

På din APL-plats tilldelas du arbetsuppgifter som är en del av arbetsplatsens vardag. Dessa uppgifter löser du med stöd och hjälp av din yrkeslärare och handledare. Ju mer utbildad du blir inom ditt yrke, desto mer ansvar får du på din APL-plats.

Samarbete med företag

Goda och väl fungerande kontakter mellan skola och arbetsliv är en direkt förutsättning för yrkesutbildningar av högsta kvalitet. Därför arbetar vi med programråd som genomförs på lokal nivå, så nära elever, lärare och företag som möjligt. Skolorna bjuder in branschrepresentanter till möten där elever, företag och lärare deltar. Programråden genomförs för att utbyta information och utveckla yrkesutbildningarna.

Bygg elever gör high-five