×
 

Hoppa till innehållet

Kontakta skolan först

Vi vill att vår skola ska vara så bra som möjligt för alla! Vårt mål är att erbjuda en hög och god kvalitet i alla våra verksamheter. Därför är det viktigt att vi får information om eventuella brister, så att vi i dialog med dig kan förbättra och utveckla verksamheten. Har du synpunkter på vår verksamhet börjar du alltid med att kontakta skolan.

Så går det till

 1. 1

  Prata med skolan först

  I första hand bör du som har synpunkter eller klagomål på verksamheten vända dig till aktuell skolpersonal. Om du inte får hjälp av personal på skolan bör du som nästa steg kontakta rektorn. Synpunkter och klagomål kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök.

 2. 2

  Kontakta rektor

  Om så krävs kan du i nästa steg kontakta rektorn på den aktuella skolan.

 3. 3

  Kontakta huvudman

  Enligt 4 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om du fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till skolans huvudman, som är nivån över rektor.