×
 

Hoppa till innehållet

Yrkesexamen och högskole­behörighet

Från hösten 2023 innehåller alla yrkesprogram de kurser som krävs för att få grundläggande högskolebehörighet. Du behöver alltså inte välja till några kurser om du vill plugga vidare på högskola eller universitet.

Två elever som mekar med en bil står och kollar in i kameran

En utbildning - många möjligheter

Hos oss läser du ett yrkesprogram som kommer ge dig en yrkesexamen. Det gör att du kan börja jobba direkt efter studenten. Men i yrkesprogrammen ingår också kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet. Kombinationen yrkesexamen och grundläggande högskolebehörighet gör att du har många valmöjligheter efter studenten. Du kan till exempel jobba, plugga vidare eller starta eget företag.

Två elever som pluggar i biblioteket och får hjälp av en lärare.

Så funkar det

Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren kring hur yrkesprogram är strukturerade och hur du läser hos oss på Praktiska Gymnasiet.

 • Vissa utbildningar som finns på universitet, högskola eller yrkeshögskola har särskilda krav för att bli antagen. Det innebär att man behöver ha läst andra kurser på gymnasiet utöver dem som ingår i den grundläggande högskolebehörigheten för att komma in. Så det är bra att komma ihåg att den grundläggande högskolebehörigheten inte automatiskt gör dig behörig till alla utbildningar efter gymnasiet.

 • Nej, det gör det inte! Du kommer fortfarande att ha minst 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL) under utbildningen. Läser du som lärling kommer du fortfarande att vara ute på ett företag minst 50% av utbildningen.

 • För att gå ut gymnasiet med en yrkesexamen behöver du ha läst minst 2 500 poäng och av dem måste 2 250 poäng vara godkända. Det är obligatoriskt att ha minst godkänt i Svenska 1, eller Svenska som andraspråk 1, Matematik 1 och Engelska 5. Det är dessutom ett krav att du har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena + gymnasiearbetet.

 • Nej, det måste du inte. Om du vet att du inte kommer att vilja studera vidare, eller om du vill satsa allt på dina yrkeskurser kan du välja bort kurserna engelska 6 och svenska 2 & 3, eller svenska som andraspråk 2 & 3.

 • De kurser som lagts till i den ordinarie programstrukturen för att ge dig grundläggande högskolebehörighet är engelska 6 och svenska 2 & 3, eller svenska som andraspråk 2 & 3. Det innebär att du kommer att läsa 2 700 – 2 800 poäng, beroende på vilket program du läser.

 • Du läser olika typer av kurser under din gymnasietid, vissa är samma för alla yrkesprogram, vissa är gemensamma för det programmet du läser och vissa kurser är specifika för just den inriktning som du valt.

  Gymnasiegemensamma ämnen
  Detta är kurser som alla läser, oavsett vilket program man valt. Exempelvis svenska, engelska och matematik

  Programgemensamma ämnen
  De programgemensamma ämnena är kurser som alla inom ett visst program läser, oavsett vilken inriktning man valt.

  Inriktningskurser
  Inriktningskurserna är speciella för den inriktning du har valt. De skiljer sig åt mellan inriktningarna inom samma program och fördjupar dina kunskaper inom det yrke du utbildar dig till.

  Programfördjupning
  Under programfördjupningen får du läsa kurser som breddar eller fördjupar dina kunskaper inom ämnen som rör det program du läser, så att du ska vara rustad för att kunna börja jobba efter studenten. Ofta är kurserna anpassade efter vilka krav och behov som arbetslivet och branschen ställer.

  Individuellt val
  Inom det individuella valet kan du välja att läsa kurser som du är intresserad av och som finns på skolan, även om de inte ingår i ditt program.

  Gymnasiearbete
  Gymnasiearbetet sammanfattar din utbildning på gymnasiet. Det är ditt eget projekt som du, tillsammans med en lärare på skolan, ansvarar för.

Nyfiken på att veta mer?

Kom på öppet hus! Där svarar våra elever och lärare på alla dina frågor. Om du är mer intresserad av att prova på hur det är att gå hos oss kan du anmäla dig till Elev för en dag.