×
 

Hoppa till innehållet

Kamerabevkaning

Du som besöker skolan har rätt att få information om hur huvudmannen/skolan behandlar personuppgifter med anledningen av skolans kamerabevakning. Vissa av skolans utrymmen bevakas med hjälp av bevakningskameror.

På de områden där skolan kamerabevakar finns skyltar som informerar om att området är kamerabevakat. Ifall du rör dig inom det området, kommer du att synas på skolans bevakningsmonitorer. Den som är ansvarig för kameraövervakningen på Praktiska gymnasiet, Nyköping är huvudmannen, alltså Praktiska gymnasiet AB. Huvudmannen är därmed också personuppgiftsansvarig.

Syftet med bevakningen i skolans lokaler är att motverka exempelvis

  • Stölder
  • Skadegörelse
  • Förhindra kränkande behandling
  • Främja tryggheten och säkerhet för alla på skolan.

Inspelat material förvaras på särskilt datalagringsmedia i kamerabevakningsutrustningen. Behörighet att få tillgång till materialet är begränsad. Materialet hanteras med sekretess i enlighet med 22 § kamerabevakningslagen. Skolan kan lämna ut materialet till polisen om det föreligger misstanke om brott.

Dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få veta om skolan behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få del av uppgifterna och viss information om behandlingen (ett så kallat registerutdrag). Om du begär registerutdrag mer än en gång per år kan skolan komma att avslå din begäran eller ta ut en rimlig avgift för den.

Du har även bland annat rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Om du begär rättelse, radering, invänder mot behandlingen eller begär begränsning av den kommer skolan att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte. Läs mer här om hur AcadeMedia hanterar personuppgifter.

Datainspektionen

Du har rätt att klaga till Datainspektionen. Om du anser att skolan har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål. Du kan komma i kontakt med Datainspektionen via epost: datainspektionen@datainspektionen.se.

Du kan även ringa dem på 08-657 61 00 eller nå dem per post på adress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Vid frågor

Om du har frågor när det gäller skolans personuppgiftsbehandling kan vända dig till skolans dataskyddsombud: dataskydd.gymnasiet@academedia.se

Hittar du inte svaret på din fråga?

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.