[wpdreams_ajaxsearchlite]
Porträtt på Henric Liljegard

Nacka satsar på lärlingar

Praktiska Gymnasiet Nacka formar framtidens arbetskraft genom lärlingsanställningar. Nu hoppas skolan att fler arbetsgivare i Nacka kommun ska se fördelarna med att anställa skolans lärlingselever. HSB Stockholm är ett av företagen som samarbetar med yrkesgymnasiet.

Som gymnasielärling delar eleven sin tid mellan skola och jobb. Minst hälften av studietiden tillbringas på en arbetsplats. Eleven som har en gymnasial lärlingsanställning får lön för sin arbetsinsats på arbetsplatsen.

Detta är en ny modern form av gymnasieutbildning där företag är med och formar innehållet. Jag hoppas att fler företag upptäcker möjligheterna med att ge en lärling praktisk erfarenhet och dagsaktuell kunskap från arbetsplatsen, säger Malin Bellander som är rektor på skolan.

Branscher som lämpar sig väl för att ta emot lärlingselever är bland annat bygg- och fastighet, verkstad, sjuk- och äldrevård samt detaljhandeln. Praktiska Gymnasiet Nacka har möjlighet att erbjuda företag i kommunen motiverade lärlingselever inom dessa branscher.

Jonas Berglund är områdeschef på HSB Stockholm Fastighetsservice, ett av de företag som har anställt en lärling från Praktiska Gymnasiet Nacka. Han ser lärlingsanställningarna som ett sätt att säkra kompetensförsörjningen av kvalificerad arbetskraft:

Fördelarna med lärlingsanställningar är att vi tidigt och under lång tid får möjlighet att forma vår framtida arbetskraft. För oss handlar det om att säkra kompetensförsörjningen då hela branschen står inför stora pensionsavgångar. Handledar- och mentorskapet är också en viktig del i vår företagskultur, att arbeta tillsammans med lärlingsanställda elever är utvecklande även för den som leder, säger Jonas Berglund.

Enligt en rapport från Västsvenska Handelskammaren finns det idag cirka 13 000 lärlingar på Sveriges gymnasieskolor. Trots att lärlingsanställning funnits som utbildningsform i fem år är den ännu okänd för många företag. Därför är endast en begränsad andel av dessa lärlingar anställda på olika företag.

Vi hoppas att lärlingsanställningarna ska öka. Kompetensbrist är ett växande problem för många företag och våra elever kan vara en del av lösningen på detta samhällsproblem, säger Malin Bellander.

Vill du veta mer om lärlingsplatser på gymnasiet? Kontakta rektor Malin Bellander på telefon: 0709 80 49 39 eller Maria Snitting, lärare och projektledare för lärlingsanställningar på telefon: 070 342 78 93.

Alla nyheter