Du är här:

Så här läser du hos oss

Du läser för att få en ­yrkesexamen och har även möjlighet till ­högskolebehörighet inom 2500 poäng

Gymnasie­gemensamma ämnen 600p

Alla elever läser gymnasiegemensamma ämnen. På Praktiska Gymnasiet är dessa ämnen inriktade mot ditt valda yrke. Det innebär t ex att du på byggprogrammets mattelektion räknar ut hur mycket virke du behöver för att bygga en timmerstuga.

Programgemensamma ämnen 400-700p

På ditt valda program läser du yrkesämnen, alltså det som gör exempelvis Natur­bruksprogrammet till Naturbruksprogrammet. Beroende på vilket program du går kan poängen variera från 400 till 700 poäng. En del av dessa poäng får du på din APL-plats.

Inriktningar 300-900p

Inriktning väljer du inom ett program. De programgemen­samma ämnena ger dig kunskap om till exempel naturbruk. Inriktningsämnena ger dig specifik kunskap om djur. En del av dessa poäng får du på din APL-plats.

Programfördjupningar 300-900p

Programfördjupningar är de kurser som gör din yrkesutbildning komplett. Beroende på vilket yrke du siktar mot så har branschen ofta förslag på fördjupningskurser. Du kan också välja att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet. En del av dessa poäng får du på din APL-plats.

Individuellt val 200p

Med ditt individuella val kan du ge din utbildning en unik profil genom att välja mellan de kurser som erbjuds på skolan. Du kan alltid välja de kurser som ger grundläggande behörighet till högskola och universitet. En del av dessa poäng får du på din APL-plats.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbetet sammanfattar din utbildning på gymnasiet. Det är ditt eget projekt som du, tillsammans med en lärare på skolan, ansvarar för. Det är möjligt att göra detta arbete på din APL-plats.


Vi erbjuder 13 olika program och 38 olika inriktningar