×
 

Hoppa till innehållet

Hej, SYV!

Vad roligt att du vill veta mer oss! På Praktiska Gymnasiet Nacka utbildar vi framtidens arbetskraft genom att erbjuda vi flera spännande och aktuella yrkesprogram och inriktningar som är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Vi passar elever som vill mer än att bara läsa teoretiska ämnen under sin gymnasietid. Vi varvar teori och praktik under hela utbildningen för att ge våra elever de bästa förutsättningarna att lyckas inom sitt valda yrke. Med den grundläggande högskolebehörigheten är valmöjligheterna många, de kan börja jobba direkt, plugga vidare på högskola/universitet eller starta eget företag.

Fem elever som sitter runt ett bord och alla är vända mot kameran.

Så jobbar vi Vi varvar teori med praktik under hela studietiden!

På Praktiska Gymnasiet har vi byggt vårt utbildningskoncept på övertygelsen att det våra elever kan lära sig på en arbetsplats, lär de sig bäst där. Det gäller inte bara kunskaper och färdigheter inom ett yrke, utan lika mycket att tryggt lotsas in i de förväntningar som finns på en arbetsplats och att kunna möta de krav som ställs ute på arbetsmarknaden.

Därför är APL (arbetsplatsförlagt lärande) en viktig del av våra utbildningar. På sina APL-platser har eleverna en handledare som avsvarar för dem och i nära dialog med våra lärare som regelbundet har avstämningar ser vi till att både elev och arbetsgivare gör det som krävs för att eleven ska få en bra upplevelse och får med sig de kunskaper som krävs.

Elev sågar med en vinkelslip

Att läsa som lärling

På gymnasiet kallas praktik för APL (arbetsplatsförlagt lärande) och det är en viktig del av alla yrkesprogram. Alla elever hos oss läser som lärlingar, vilket innebär att minst 50% av din gymnasietid är APL. Som lärling får du öva på och utveckla dina yrkeskunskaper i riktiga arbetsmiljöer och du kan dessutom få 1000kr extra i månaden från CSN.

Mer om oss

  • Kontakta oss

    Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss. 

    Elever och en lärare som går igenom hur man lägger gatsten.