Du är här:

Hantering av personuppgifter

Så hanterar vi dina personuppgifter

När du kontaktar oss för att få information om vår skola måste du lämna personuppgifter till oss – namn, personnummer (valfritt) och e-post via hemsidan. Vi behandlar dessa uppgifter om dig endast inom Vindora Utbildning AB och enbart i syfte att skicka information om vår skola. Personuppgiftsansvarig är Praktiska Sverige AB (org. nr. 556257-5786), Datavägen 6, 436 32 Askim. Vindora Utbildning AB ägs av AcadeMedia.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter och du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter om dig vi behandlar, samt för att begära rättelse eller att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras fram till dess att antagningsperioden är över för det år du anger att du börjar gymnasiet.

Du hittar kontaktuppgifter och mer information på trygg.academedia.se