[wpdreams_ajaxsearchlite]

Vill du ta emot en lärling på din arbetsplats?

Att ta emot en elev från Praktiska Gymnasiet är att ge en ung människa yrkeskunskap och arbetslivserfarenhet.

Det är värdefullt både för eleven och samhället. Du som företagare har också något att vinna –  du är med och formar framtidens arbetskraft, som du vill ha den.

E n lärling gör halva sin tid av utbildningen på en arbetsplats. Det vanligaste är att man i början av sin utbildning är på arbetsplatsen en dag i veckan, för att sedan successivt öka på tiden för att i trean vara där merparten av tiden. Många lärlingar börjar sedan jobba på just sin lärlingsplats efter studenten. En del blir anställda redan under sin utbildningstid – en lärlingsanställning.

 

Vill du veta mer om hur det skulle vara att ta emot en lärling på din arbetsplats?

Elev tappetserar