×
 

Hoppa till innehållet

Vårt kvalitetsarbete

Inom Praktiska Gymnasiet är vi måna om att ge alla elever goda förutsättningar att lära sig och utvecklas. Alla våra elever ska uppleva att de får en bra utbildning genom god undervisning av duktiga och engagerade lärare. För oss är det viktigt att varje elev kommer närmare sina framtidsmål och drömmar.

Elever och lärare står mellan två grävmaskiner

Trygghet och kvalitet

För att säkerställa både trygghet och kvalitet i vårt arbete frågar vi regelbundet våra elever om hur de upplever sin skola och sin undervisning. Utifrån svaren som framkommer gör vi analyser tillsammans med rektorer, lärare och elever och sätter in olika utvecklingsinsatser utifrån behov som vi sedan följer upp och analyserar vidare. Vi arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt bli bättre på det vi gör!

Tre elever på promenad utanför skolan

Vill du veta mer om
vårt kvalitets­arbete?

  • Kontakta oss

    Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss. 

    Elever och en lärare som går igenom hur man lägger gatsten.
  • Synpunkter på verksamheten

    Vi är alltid intresserade av få veta vad som fungerar bra, men även det som fungerar mindre bra. Klicka dig vidare för att läsa mer.

    Två elever i reflexvästar på praktik på en förskola