Bygg- och anläggningsprogrammet Anläggnings­förare

Är du intresserad av fordon och vill bli en del av en byggbransch som alltid utvecklas? Då kan jobbet som anläggningsförare vara det perfekta för dig!

Föremål som representerar anläggningsfordon ligger utlagda på mörkt trä.

Ikon i form av ett anläggningsfordon. Anläggnings­fordon i Linköping

På Bygg-och anläggningsprogrammets inriktning anläggningsfordon får du lära dig att köra olika maskiner som används vid byggen och efter studenten kan du bland annat arbeta som anläggningsförare. Inriktningen passar dig som vill jobba inom en spännande bransch där du får ta ett stort ansvar.

För att bli en bra anläggningsförare krävs det att du är kunnig inom både de teoretiska och praktiska delarna av yrket. I början av utbildningen kommer du därför att få de kläder och den skyddsutrustning som behövs för att arbeta säkert. Du kommer att läsa kurser inom maskinteknik, processteknik och hur man läser riktningar. Noggranna genomgångar av hur maskinerna fungerar görs på skolan och du får öva på att använda dem så att du kan grunderna innan du ska ut på praktik.

Du kommer få lära dig om arbetsmiljö och säkerhet, hur man arbetar på en byggarbetsplats och varför det är viktigt att använda skyddskläder. Ett stort fokus ligger också på säkerhet och risker under arbetet, vad som kan vara farligt och vilket ansvar du har som maskinförare.

Certifikat:
Under studietiden kommer du ges möjligheten att få utbildningsbevis för de maskiner som du kör och det är ett bevis på att du är utbildad anläggningsförare. Det är dina yrkeslärare som genomför testerna och ser till att du uppfyller allt som beviset kräver.

Högskolebehörighet:
Grundläggande högskolebehörighet ingår i alla yrkesprogram på gymnasiet. Det innebär att du inte behöver välja till några kurser för att bli behörig till vissa utbildningar på högskola eller universitet. Du kan välja bort kurserna som ger högskolebehörighet om du känner att det inte är något för dig.

Framtida yrken

 • Anläggningsförare

Övrig info

 • Program: Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Inriktning: Anläggningsfordon
 • Programkod: BAANL

Vill du veta mer om att läsa till anläggningsförare?

Då ska du komma på öppet hus och prata med våra lärare och elever! Fyll i formuläret så får du påminnelser inför våra öppna hus och annan rolig information om gymnasievalet och skolan.

När börjar du gymnasiet?

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

När du eller dina föräldrar skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus/annan skolvisning, önskar information eller marknadsföring om våra skolor, behöver samtycke lämnas. Samtycke är frivilligt och avges när anmälan eller önskemålet skickas in. Praktiska Gymnasiet är personuppgiftsansvarig på den skola som du har anmält intresse till. Skolan är en del av AcadeMedia-koncernen.

 

De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadress och telefonnummer för samtliga kontakter med dig samt programval och år för tänkt studiestart för information och marknadsföring. Vissa utskick innehåller spårningspixlar så vi kan se antal öppnade brev.

 

Uppgifterna delas med anställda inom skoladministration och kommunikation på de skolor du visat intresse för. Syftena är att administrera besök, skicka marknadsföring, andra meddelanden och påminnelser. Vi kan även komma att dela uppgifter till kommunikatörer på bolag inom koncernen för marknadsföring av liknande utbildningar. Vidare lämnar vi information till myndigheter om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

 

De rättsliga grunderna är samtycke för administration av skolbesök och svar på allmänna frågor samt berättigat intresse för den marknadsföring som inte följer av samtycke. Reklam för liknande utbildningar anser vi motiverade i viss omfattning. Utlämnande till myndigheter följer av rättslig förpliktelse. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningstiden för den sökta utbildningen gått ut. Vid tillbakadraget samtycke gallras uppgifterna omgående.

 

Till tekniskt stöd anlitas personuppgiftsbiträdena AcadeMedia Support AB, Microsoft Ireland Operations Ltd och Infobip Sweden AB. Uppgifterna kan komma att behandlas i Sverige/EU och i de s.k. tredjeländerna USA, Brasilien, Kina, Indien, Vietnam, Malaysia och Ryssland. Överföring till tredjeländerna sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

 

Du kan när du vill dra tillbaka ditt samtycke, invända mot behandlingen, begära registerutdrag, rättelse eller att vi begränsar behandlingen. För att avregistrera dig från digitala reklam- och kommunikationsutskick, följ instruktionerna i det SMS eller e-post som du har fått från oss. Du kan även kontakta skolan för detta på fliken Kontakt i menyn.

 

Vårt dataskyddsombud kontaktas på dataskydd@academedia.se. Vid klagomål på personuppgiftsbehandlingen skickas det till tillsynsmyndigheten IMY (www.imy.se).

APL & Lärling

På gymnasiet kallas praktik för APL (arbetsplatsförlagt lärande) och under dina tre år hos oss kommer du att göra APL på ett riktigt företag i minst 15 veckor. Där får du chans att testa på de moment du lärt dig i skolan. Du kan även välja att läsa som lärling hos oss och då kommer du vara ute på APL minst 50% av din gymnasietid.

Två elever på Anläggningsfordon står vid en grävmaskin.

Poängplan

*Från och med hösten 2023 ingår de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet i alla yrkesprogram. Du som läser ett yrkesprogram kan dock välja bort de kurserna om du bara vill fokusera på dina yrkeskurser.

 • Totala poäng 2800p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6* 100
  • Historia 1a1 50
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1a 100
  • Naturkunskap 1a1 50
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1a1 50
  • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1* 100
  • Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2* 100
  • Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3* 100
  • Bygg och anläggning 1 200
  • Bygg och anläggning 2 200
  • Anläggningsförare - process 100
  • Anläggningsförare 1 200
  • Anläggningsförare 2 200
  • Anläggningsförare 3 200
  • Anläggningsförare 4 200
  • Programfördjupningskurser - Kontakta skolan för exakta kurser 300
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 200

Vill du besöka oss?

Kom på öppet hus och prata med lärare och elever från alla våra program och se dig om i våra lokaler. Du kan också anmäla dig till elev för en dag och hänga med på en vanlig skoldag och känna hur det är att vara elev hos oss.

Andra inriktningar inom Bygg och anläggning i Linköping

 • Snickare

  • Program
   • Bygg- och anläggningsprogrammet
  • Inriktning
   • Husbyggnad
  Föremål som representerar husbyggnad ligger utlagda på mörkt trä.