Naturbruksprogrammet Djur­vårdare

Tycker du om djur och vill lära dig mer om deras beteenden? Då kommer jobbet som djurvårdare passa dig.

Föremål som representerar djurvård ligger utlagda på mörkt trä.

Ikon i form av en hund. Djurvård i Kristianstad

Naturbruksprogrammets inriktning djurvård på gymnasiet är en spännande och varierande utbildning som passar dig med ett stort intresse för djur och natur. Under utbildningen kombineras teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för att förbereda dig för olika yrken inom djurvård och lantbruk.

Under utbildningen kommer du att få en bred förståelse för djurs beteende, hälsa, skötsel och välbefinnande. Du lär dig även om olika djurslag, deras behov och hur man skapar hållbara och trygga miljöer för dem. Utbildningen fokuserar på att utveckla din förmåga att arbeta ansvarsfullt och etiskt gentemot djur.

Djurskydd och hållbarhet är två viktiga aspekter som betonas inom utbildningen. Du kommer att få lära dig att identifiera och hantera olika utmaningar som kan uppstå inom djurvård och hur man arbetar för att säkerställa välbefinnandet för djur samtidigt som man bevarar och respekterar naturens balans.

Att utbilda sig till djurvårdare på gymnasiet öppnar dörrar till en spännande och meningsfull karriär för dig som har en passion för djur och natur.

Högskolebehörighet:
Grundläggande högskolebehörighet ingår i alla yrkesprogram på gymnasiet. Det innebär att du inte behöver välja till några kurser för att bli behörig till vissa utbildningar på högskola eller universitet. Du kan välja bort kurserna som ger högskolebehörighet om du känner att det inte är något för dig.

Framtida yrken

 • Djurskötare inom lantbruk, Djurvårdare, Hundskötare, Hästskötare

Övrig info

 • Program: Naturbruksprogrammet
 • Inriktning: Djurvård
 • Programkod: NBDJU

Vill du veta mer om att läsa till djurvårdare?

Då ska du komma på öppet hus och prata med våra lärare och elever! Fyll i formuläret så får du påminnelser inför våra öppna hus och annan rolig information om gymnasievalet och skolan.

När börjar du gymnasiet?

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

När du eller dina föräldrar skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus/annan skolvisning, önskar information eller marknadsföring om våra skolor, behöver samtycke lämnas. Samtycke är frivilligt och avges när anmälan eller önskemålet skickas in. Praktiska Gymnasiet är personuppgiftsansvarig på den skola som du har anmält intresse till. Skolan är en del av AcadeMedia-koncernen.

 

De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadress och telefonnummer för samtliga kontakter med dig samt programval och år för tänkt studiestart för information och marknadsföring. Vissa utskick innehåller spårningspixlar så vi kan se antal öppnade brev.

 

Uppgifterna delas med anställda inom skoladministration och kommunikation på de skolor du visat intresse för. Syftena är att administrera besök, skicka marknadsföring, andra meddelanden och påminnelser. Vi kan även komma att dela uppgifter till kommunikatörer på bolag inom koncernen för marknadsföring av liknande utbildningar. Vidare lämnar vi information till myndigheter om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

 

De rättsliga grunderna är samtycke för administration av skolbesök och svar på allmänna frågor samt berättigat intresse för den marknadsföring som inte följer av samtycke. Reklam för liknande utbildningar anser vi motiverade i viss omfattning. Utlämnande till myndigheter följer av rättslig förpliktelse. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningstiden för den sökta utbildningen gått ut. Vid tillbakadraget samtycke gallras uppgifterna omgående.

 

Till tekniskt stöd anlitas personuppgiftsbiträdena AcadeMedia Support AB, Microsoft Ireland Operations Ltd och Infobip Sweden AB. Uppgifterna kan komma att behandlas i Sverige/EU och i de s.k. tredjeländerna USA, Brasilien, Kina, Indien, Vietnam, Malaysia och Ryssland. Överföring till tredjeländerna sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

 

Du kan när du vill dra tillbaka ditt samtycke, invända mot behandlingen, begära registerutdrag, rättelse eller att vi begränsar behandlingen. För att avregistrera dig från digitala reklam- och kommunikationsutskick, följ instruktionerna i det SMS eller e-post som du har fått från oss. Du kan även kontakta skolan för detta på fliken Kontakt i menyn.

 

Vårt dataskyddsombud kontaktas på dataskydd@academedia.se. Vid klagomål på personuppgiftsbehandlingen skickas det till tillsynsmyndigheten IMY (www.imy.se).

APL & lärling

På gymnasiet kallas praktik för APL (arbetsplatsförlagt lärande) och under dina tre år hos oss kommer du att göra APL på ett riktigt företag i minst 15 veckor. Där får du chans att testa på de moment du lärt dig i skolan. Du kan även välja att läsa som lärling hos oss och då kommer du vara ute på APL minst 50% av din gymnasietid.

Elever på naturbruksprogrammet som rastar hundar på skolan.

Vill du besöka oss?

Kom på öppet hus och prata med lärare och elever från alla våra program och se dig om i våra lokaler. Du kan också anmäla dig till elev för en dag och hänga med på en vanlig skoldag och känna hur det är att vara elev hos oss.

Poängplan

*Från och med hösten 2023 ingår de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet i alla yrkesprogram. Du som läser ett yrkesprogram kan dock välja bort de kurserna om du bara vill fokusera på dina yrkeskurser.

 • Totala poäng 2800p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6* 100
  • Historia 1a1 50
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1a 100
  • Naturkunskap 1a1 50
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1a1 50
  • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100
  • Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2* 100
  • Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3* 100
  • Gymnasiearbete 100
  • Biologi 1 100
  • Entreprenörskap 100
  • Naturbruk 200
  • Djuren i naturbruket 100
  • Djurens biologi 100
  • Djurhållning 100
  • Djurvårdinom djurens hälso- och sjukvård 1 100
  • Sällskapsdjur 1 100
  • Fördjupningskurser - Kontakta skolan för exakta kurser 700
  • Individuellt val 200

Var detta inte för dig?

Alla drömmer inte om att jobba med samma sak och tur är väl det! Klicka på knappen för att se alla andra utbildningar som du kan läsa hos oss.