×
 

Hoppa till innehållet

Vanliga frågor och svar

Elev skruvar fast ett lås i en dörr

Om skolan

 • Hos oss äter eleverna lunch i skolans matsal. Maten kommer caterad från Watma.

 • Den närmaste hållplatsen med kollektivtrafik är Stadsbyggnadskontoret.

 • Det går ca. 340 elever hos oss på Praktiska Karlstad.

Praktik (APL) & Lärling

 • Ja, APL (arbetsplatsförlagt lärande) är en obligatorisk del av alla yrkesprogram på gymnasiet och är inte något som du kan välja bort. Under din gymnasietid ska du ha APL minst 15 veckor.

 • Det kan skilja sig åt beroende på hos vilket företag du har din APL. Tanken med APL är att du ska vara en del av företagets vardag och utveckla dina kunskaper inom det yrke du utbildar dig till i verkiga arbetssituationer. Därför kommer du att följa arbetsplatsens tider och regler de dagar du är ute på APL.

 • Nej, det behöver du inte göra. Vi hjälper dig att hitta bra företag att göra dina APL-perioder på. Vill du göra din APL i en annan stad än din hemkommun eller hitta en egen plats tittar vi på möjligheterna för det tillsammans.

Yrkesexamen & Högskolebehörighet

 • Vissa utbildningar som finns på universitet, högskola eller yrkeshögskola har särskilda krav för att bli antagen. Det innebär att man behöver ha läst andra kurser på gymnasiet utöver dem som ingår i den grundläggande högskolebehörigheten för att komma in. Så det är bra att komma ihåg att den grundläggande högskolebehörigheten inte automatiskt gör dig behörig till alla utbildningar efter gymnasiet.

 • Nej, det gör det inte! Du kommer fortfarande att ha minst 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL) under utbildningen. Läser du som lärling kommer du fortfarande att vara ute på ett företag minst 50% av utbildningen.

 • För att gå ut gymnasiet med en yrkesexamen behöver du ha läst minst 2 500 poäng och av dem måste 2 250 poäng vara godkända. Det är obligatoriskt att ha minst godkänt i Svenska 1, eller Svenska som andraspråk 1, Matematik 1 och Engelska 5. Det är dessutom ett krav att du har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena + gymnasiearbetet.

 • Nej, det måste du inte. Om du vet att du inte kommer att vilja studera vidare, eller om du vill satsa allt på dina yrkeskurser kan du välja bort kurserna engelska 6 och svenska 2 & 3, eller svenska som andraspråk 2 & 3.

 • De kurser som lagts till i den ordinarie programstrukturen för att ge dig grundläggande högskolebehörighet är engelska 6 och svenska 2 & 3, eller svenska som andraspråk 2 & 3. Det innebär att du kommer att läsa 2 700 – 2 800 poäng, beroende på vilket program du läser.

 • Du läser olika typer av kurser under din gymnasietid, vissa är samma för alla yrkesprogram, vissa är gemensamma för det programmet du läser och vissa kurser är specifika för just den inriktning som du valt.

  Gymnasiegemensamma ämnen
  Detta är kurser som alla läser, oavsett vilket program man valt. Exempelvis svenska, engelska och matematik

  Programgemensamma ämnen
  De programgemensamma ämnena är kurser som alla inom ett visst program läser, oavsett vilken inriktning man valt.

  Inriktningskurser
  Inriktningskurserna är speciella för den inriktning du har valt. De skiljer sig åt mellan inriktningarna inom samma program och fördjupar dina kunskaper inom det yrke du utbildar dig till.

  Programfördjupning
  Under programfördjupningen får du läsa kurser som breddar eller fördjupar dina kunskaper inom ämnen som rör det program du läser, så att du ska vara rustad för att kunna börja jobba efter studenten. Ofta är kurserna anpassade efter vilka krav och behov som arbetslivet och branschen ställer.

  Individuellt val
  Inom det individuella valet kan du välja att läsa kurser som du är intresserad av och som finns på skolan, även om de inte ingår i ditt program.

  Gymnasiearbete
  Gymnasiearbetet sammanfattar din utbildning på gymnasiet. Det är ditt eget projekt som du, tillsammans med en lärare på skolan, ansvarar för.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.