Försäljnings- och serviceprogrammet Försäljning och service i Karlstad

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram som ger dig en bred utbildning med många arbetsmöjligheter efter studenten. Det passar dig som vill jobba med försäljning, inköp och brinner för god service eller är intresserad av att driva ett eget företag. Du lär dig jobba med administration, ekonomi, försäljning och service. Programmet förbereder dig både för att vara anställd och för att kunna starta eget företag.

Föremål som representerar Försäljning- och serviceprogrammet ligger utlagda på mörkt trä.

Ikon i form av en kungvagn. Försäljning och service

Försäljning- och service ger dig en bred utbildning där du kommer lära dig och utvecklas inom bland annat försäljning, inköp och service. Om du tycker att det är roligt att möta människor och vill jobba inom en bransch som ständigt utvecklas kommer utbildningen att passa dig perfekt.

Hos oss på Praktiska Gymnasiet får du lära dig branschen på riktigt genom att vi blandar teori med praktik. Det du lär dig i skolan får du sedan öva på ute på en arbetsplats. Handelsbranschen utvecklas ständigt och därför är tiden du gör ute på en arbetsplats viktig för att du ska få de senaste relevanta kunskaperna om yrket. Du får också möjlighet att knyta goda kontakter inom branschen vilket i många fall leder till fortsatt jobb efter studenten.

Du kommer få lära dig att hantera digitala medier och presentationsteknik. Andra centrala ämnen för utbildningen är servicekunskap, praktisk marknadsföring och personlig försäljning.

Högskolebehörighet:
Grundläggande högskolebehörighet ingår i alla yrkesprogram på gymnasiet. Det innebär att du inte behöver välja till några kurser för att bli behörig till vissa utbildningar på högskola eller universitet. Du kan välja bort kurserna som ger högskolebehörighet om du känner att det inte är något för dig.

Framtida yrken

 • Butikssäljare, Marknadsförare, Varumottagare

Övrig info

 • Program: Försäljnings- och serviceprogrammet
 • Programkod: FSFOR

Vill du veta mer om att läsa försäljning och service?

Då ska du komma på öppet hus och prata med våra lärare och elever! Fyll i formuläret så får du påminnelser inför våra öppna hus och annan rolig information om gymnasievalet och skolan.

När börjar du gymnasiet?

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

När du eller dina föräldrar skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus/annan skolvisning, önskar information eller marknadsföring om våra skolor, behöver samtycke lämnas. Samtycke är frivilligt och avges när anmälan eller önskemålet skickas in. Praktiska Gymnasiet är personuppgiftsansvarig på den skola som du har anmält intresse till. Skolan är en del av AcadeMedia-koncernen.

 

De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadress och telefonnummer för samtliga kontakter med dig samt programval och år för tänkt studiestart för information och marknadsföring. Vissa utskick innehåller spårningspixlar så vi kan se antal öppnade brev.

 

Uppgifterna delas med anställda inom skoladministration och kommunikation på de skolor du visat intresse för. Syftena är att administrera besök, skicka marknadsföring, andra meddelanden och påminnelser. Vi kan även komma att dela uppgifter till kommunikatörer på bolag inom koncernen för marknadsföring av liknande utbildningar. Vidare lämnar vi information till myndigheter om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

 

De rättsliga grunderna är samtycke för administration av skolbesök och svar på allmänna frågor samt berättigat intresse för den marknadsföring som inte följer av samtycke. Reklam för liknande utbildningar anser vi motiverade i viss omfattning. Utlämnande till myndigheter följer av rättslig förpliktelse. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningstiden för den sökta utbildningen gått ut. Vid tillbakadraget samtycke gallras uppgifterna omgående.

 

Till tekniskt stöd anlitas personuppgiftsbiträdena AcadeMedia Support AB, Microsoft Ireland Operations Ltd och Infobip Sweden AB. Uppgifterna kan komma att behandlas i Sverige/EU och i de s.k. tredjeländerna USA, Brasilien, Kina, Indien, Vietnam, Malaysia och Ryssland. Överföring till tredjeländerna sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

 

Du kan när du vill dra tillbaka ditt samtycke, invända mot behandlingen, begära registerutdrag, rättelse eller att vi begränsar behandlingen. För att avregistrera dig från digitala reklam- och kommunikationsutskick, följ instruktionerna i det SMS eller e-post som du har fått från oss. Du kan även kontakta skolan för detta på fliken Kontakt i menyn.

 

Vårt dataskyddsombud kontaktas på dataskydd@academedia.se. Vid klagomål på personuppgiftsbehandlingen skickas det till tillsynsmyndigheten IMY (www.imy.se).

APL

På gymnasiet kallas praktik för APL (arbetsplatsförlagt lärande) och under dina tre år hos oss kommer du att göra APL på ett riktigt företag i minst 15 veckor. Där får du chans att testa på de moment du lärt dig i skolan och samtidigt få in en fot i arbetslivet.

En elev som presenterar framför klassen.

Vill du besöka oss?

Kom på öppet hus och prata med lärare och elever från alla våra program och se dig om i våra lokaler. Du kan också anmäla dig till elev för en dag och hänga med på en vanlig skoldag och känna hur det är att vara elev hos oss.

Poängplan

*Från och med hösten 2023 ingår de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet i alla yrkesprogram. Du som läser ett yrkesprogram kan dock välja bort de kurserna om du bara vill fokusera på dina yrkeskurser.

 • Totala poäng 2800p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6* 100
  • Historia 1a1 50
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1a 100
  • Naturkunskap 1a1 50
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1a1 50
  • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100
  • Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2* 100
  • Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3* 100
  • Affärsutveckling och ledarskap 100
  • Branschkunskap inom handel 100
  • Entreprenörskap 100
  • Handel och hållbar utveckling 100
  • Information och kommunikation 1 100
  • Inköp 1 100
  • Personlig försäljning 1 100
  • Praktisk marknadsföring 1 100
  • Servicekunskap 1 100
  • Fördjupningskurser - kontakta skolan för exakta kurser 700
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 200

Var detta inte för dig?

Alla drömmer inte om att jobba med samma sak och tur är väl det! Klicka på knappen för att se alla andra utbildningar som du kan läsa hos oss.