[wpdreams_ajaxsearchlite]

 

Information till vårdnadshavare 20200319

Hej vårdnadshavare till elev på gymnasiet!

Praktiska gymnasiet kommer från och med måndag att gå över till distansundervisning för alla utbildningar. Vi har beslutat att följa den rekommendation som regeringen gick ut med i går där syftet är att bromsa upp smittspridningen av det nya coronaviruset. Distansundervisning innebär att ditt barn kommer att få undervisning via digitala verktyg såsom dator eller surfplatta och de plattformar och program som finns tillgängliga för distansarbete. Eleverna kommer i första hand att få information via sina lärare på Google Classroom och SchoolSoft.

Skolan fortsätter – det är inget lov

Distansundervisningen kommer att ställa höga krav på eleverna. Det är mycket viktigt att ditt barn förstår att det inte är ledig tid utan att hen måste fortsätta att studera och faktiskt ta ett extra stort ansvar för sina egna studier för att uppnå mål och godkända betyg. Staten har till och med gett skolhuvudmän befogenheter att förlänga terminen och ha undervisning på lov och helger om det skulle krävas för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig sin utbildning. Vi har förhoppningen och ambitionen att klara undervisningen utan de här åtgärderna men både elever och vårdnadshavare behöver känna till att denna typ av beslut kan fattas om vi bedömer att vi måste det. Eleverna som går i årskurs tre är extra prioriterade när vi planerar undervisningen för att de verkligen ska kunna nå sin examen och få sina slutbetyg. Vi förstår att många redan nu har frågor om årets studentfirande men tyvärr har vi inga besked att ge i dagsläget.

Vad ska du som förälder göra?

Som vårdnadshavare är du viktig och du kan hjälpa ditt barn genom att:

– betona att skolan fortsätter, prata om vikten av att delta i distansundervisningen och göra de uppgifter som läraren ger.

– intressera dig och fråga ditt barn hur det går. Be att få se vilka uppgifter som hen jobbar med och ha lite extra koll på den information som finns på hemsidan, våra konton i sociala medier och på SchoolSoft.

– ordna en arbetsplats hemma. Det är bra att skapa struktur och tänka i form av ”hemma-kontor” så att dator och skolmaterial kan användas på ett bra sätt.

– hålla samma rutiner som vanligt, att gå upp i tid på morgonen och lägga sig i tid på kvällen. Att förskjuta dygnet kommer inte att främja koncentrationen och undervisningen.

Kontakta oss gärna

Även om vi undervisar på distans kommer skolan inte att vara stängd. Personal finns på plats om eleven behöver hämta något på skolan eller vill prata med någon från elevhälsan, eller träffa lärare eller rektor. Du behöver dock att maila eller ringa i förväg så att vi kan boka en tid och bestämma hur vi ska ses, om det är på plats på skolan eller via telefon, Google Meet (Hangout) eller Facetime. På hemsidan och på SchoolSoft kommer vi att informera om de kontaktvägar som finns. Vi kommer att ta stor hänsyn till individuella behov hos elever, tillsammans hjälps åt för att skapa förutsättningar för allas lärande.

Några extra ord om elevhälsan

Alla gymnasieskolor har en elevhälsa som består av kurator, skolsköterska, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare och deras arbete kommer att fortsätta även när vi har gått över till distansundervisning. Elevhälsan finns för att stötta elever som behöver det utifrån de olika behov som kan uppstå, och både elever och vårdnadshavare kan kontakta personalen inom elevhälsan.

Hör gärna av er om det är något ni undrar!

Vänliga hälsningar,

Rektor Tobias Axnemon

tobias.axnemon@praktiska.se

Alla nyheter