[wpdreams_ajaxsearchlite]
Glad elev på vård och omsorg

En stor sannolikhet att man har jobb efter studenten

Tobias Ejdeholm som är rektor på Praktiska Gymnasiet i Karlstad besvarade några frågor vi ställde kring skolan. Han svarar bland annat på om hur det är att få jobb efter utbildningen, varför man ska söka till just denna skolan och vad APL innebär.

Behöver man några förkunskaper inom yrket man vill utbilda sig till? 
Man behöver inta ha några förkunskaper för det yrket man vill lära sig, har man ett intresse och vilja att lära sig och våga prova så kommer det gå bra. 

Vad innebär det att ha APL? 
För att nå alla mål i kurserna ska man göra vissa uppgifter på en verklig arbetsplats, därför har man APL. Det innebär att man är ute och provar sitt yrke och får använda sig av de kunskaper man lärt sig teoretiskt på en arbetsplats. Under sin APL kommer läraren ut på besök och man har ett gemensamt samtal med handledaren för att stämma av hur det går. 

Man har minst 15 veckors APL under sina 3 år men vi försöker ha mer än så, lite olika beroende på program. 

Ni är certifierade av Vård och Omsorgscollege, vad innebär det för Vård och omsorgsutbildningen? 
Det innebär att vi arbetar tillsammans med kommuner, regioner, fackliga organisationer, privata vårdföretag samt andra utbildningsanordnare för att erbjuda utbildningar med hög kvalitet för att säkra personal- och kompetensförsörjningen inom vård och omsorg.  

För våra elever innebär det att vi kan erbjuda en bred variation av APL-platser, kopplade till deras kurser, under utbildningstiden. Eleverna får efter avslutad utbildning även med sig ett diplom som visar att de har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet är en merit när eleven söker arbete.

Hur lätt är det att få jobb inom era utbildningar efter studenten? 
Som arbetsmarknaden ser ut idag så är alla våra program bristyrken och sköter man sina studier så har man med stor sannolikhet en anställning efter studenten. Många får arbeten på sina APL -platser.

Varför ska man söka till din skola? 
Våra elever säger att de väljer oss för att vi är en mindre skola med en familjär atmosfär och bra lärare som verkligen bryr sig om eleverna. Man blir sedd hos oss! Vi har en väl fungerande stödorganisation med specialpedagog och alla årskurser har stödtider om man behöver mer stöd i sina studier. 
 
Från augusti 2020 kommer vi även få Karlstads bästa skolmat, där man som elev kommer få välja sin egen meny i en app med 6 olika rätter att välja på varje dag. Bra mat ger bra studier!

Alla nyheter