[wpdreams_ajaxsearchlite]
Porträtt på Alexandra Frisk

Elever berättar om Praktiska Gymnasiet

Alexandra Frisk och Sebastian Myrbråten går tredje året på Praktiska Gymnasiet. De befinner sig på AcadeMedias huvudkontor för utbildning för Elevråd- och elevskyddsombudet. 

Elevrådet och elevskyddsombudet

Elevrådet är en förening eller grupp som bildas för syfte att få bättre elevinflytande, demokrati och få åsikter hörda för att göra skoltiden bättre. Elevskyddsombud är en annan grupp där eleverna får vara med och påverka skolans arbetsmiljöarbete. Elever väljs ut för att representera eleverna åsikt om skolmiljön så skolan kan arbeta med det.

Alexandra och Sebastian gick med varav elevskyddsombud och elevråd för de ville arbeta med stämningen på skolan. De båda har sina mål att förbättra stämningen i hela skolan men även få nya ettor känna sig välkomna, dessutom vill de föra arbetet vidare till nästa årskurs.

Hälften skola, hälften APL

På Praktiska Gymnasiet är hälften av utbildningen på skolan och andra hälften ute på en arbetsplats, och det också en till anledning varför de valde att gå på praktiska. Alexandra går tredje året i handelsprogrammet och vill poängtera att skolan lever upp till namn: “Jag tycker det är väldigt kul att arbeta, så det är mer att [skolan] är praktiskt.” säger Alexandra. 

Sebastian poängterar att Praktiska förbereder för det riktiga arbetslivet så när man tagit studenten så är man redo att då i arbetslivet. På Praktiska Gymnasiet finns det möjligheter att lägga till kurser så man har högskolebehörighet. Både Sebastian och Alexandra drömmer om att plugga vidare efter gymnasiet för att nå sina mål. Alexandra funderar på bli mäklare och Sebastian vill bli egenföretagare. På Sebastians utbildning får han lära sig mer än bara elteknik, enligt honom själv. Han får även lära sig andra delar som måleri, VVS och hur man bygger ett hus.

Det bästa med Praktiska Gymnasiet  

Både Alexandra och Sebastian tycker att Praktiska gymnasiet är en skola som inte är som alla andra skolor. Sebastian tycker det bästa med Praktiska är skolans storlek, att det inte är så pass många elever gåendes på skolan, att det finns mycket utrymme för att ha kontakt med lärarna och andra på skolan. Han menar även att det finns möjligheter att bli vän med flera på skolan och inte bara ens egna klass eller årskurs. Alexandra håller med Sebastian och vill lyfta upp lärarna som en av de positiva faktorerna av skolan, att de pålitliga och engagerar. De berättar att på deras skola finns det plats för stöd och individualitet vilket de tycker är jätteviktigt. 

Porträtt på Alexandra Frisk

“Jag tycker det är väldigt kul att arbeta”

Alexandra fortsätter: ”så det är mer att [skolan] är praktiskt.” Hon motiverar att på skolan får man lära sig mer när en får praktisera i det riktiga arbetslivet med olika kunder och cases. 

Alla nyheter