Sjöfartsutbildningen Lättmatros

Vill du läsa ett program som leder till ett jobb fullt med äventyr? Då är Sjöfart något för dig. Sjöfart är ett specialutformat program med riksintag som Praktiska Gymnasiet erbjuder i Kalmar.

Ikon i form av ett ankare. Däck i Kalmar

Sjöfartsbranschen är ständigt aktuell och i behov av personal på grund av de ökade internationella transporterna och den globala handeln. Att arbeta som matros skiljer sig från många andra jobb eftersom man ofta är ute på havet i flera sammanhängande veckor eller månader. För att trivas med att jobba i en besättning är det viktigt att ha en god samarbetsförmåga och vara serviceinriktad.

När du börjar hos oss får du arbetskläder så att du kan vara ute i alla väder, i övrigt finns allting på fartyget som du behöver lära dig för att bli lättmatros. Vi har ett eget skolfartyg som ligger i Kalmars hamn där stora delar av den praktiska undervisningen äger rum. Där får du lära dig att kasta loss och lägga till i hamnen samt underhåll av fartyget.

Under utbildningen kommer du få lära dig om lastning och lossning, underhåll och navigering samt styrning av fartyget. Du får lära dig om miljö- och säkerhetsaspekter och regelverk ombord. Ibland är man ute på havet i veckor eller månader vilket kräver god samarbetsförmåga och kunskaper om säkerhet. Vi kommer att gå igenom lasthantering på allt från tankfartyg till bulkfartyg och hur det fungerar med passagerare och hur bilar surras ombord.

Högskolebehörighet:
Grundläggande högskolebehörighet ingår i alla yrkesprogram på gymnasiet. Det innebär att du inte behöver välja till några kurser för att bli behörig till vissa utbildningar på högskola eller universitet. Du kan välja bort kurserna som ger högskolebehörighet om du känner att det inte är något för dig.

Certifikat och behörigheter
För att få arbeta till sjöss krävs olika certifikat och behörigheter – intyg som visar att du är behörig för din befattning som lättmatros eller vaktgående maskinpersonal. Du blir behörig efter att fått godkänt i ett antal kurser och genomfört godkänd APL. Efter examen kan du ansöka om nödvändiga certifikat och behörighet hos Transportstyrelsen, som tar ut en avgift för detta. Du kan läsa mer om kraven i behörighetsguiden på Transportstyrelsens hemsida.

Hälsokrav finns
Du måste ha ett gott hälsotillstånd och klara de syn- och hörselkrav som ställs för att få arbeta till sjöss. Vid känd synnedsättning är det obligatoriskt med ett glasögonrecept från optiker som inte är äldre än tre månader. Du kan läsa mer på Transportstyrelsens hemsida.

Bor du inte i Kalmar men vill läsa sjöfart?
Det gör inget, vi har riksintag på programmet! Det betyder att du kan söka Sjöfart även om du bor någon annanstans i Sverige. Prata med oss eller studie- och yrkesvägledaren på din grundskola.

Framtida yrken

  • Matros, Motorman

Övrig info

  • Program: Sjöfartsutbildningen
  • Inriktning: Däck
  • Programkod: SXDAC

Vill du veta mer om att läsa till lättmatros?

Då ska du komma på öppet hus och prata med våra lärare och elever! Fyll i formuläret så får du påminnelser inför våra öppna hus och annan rolig information om gymnasievalet och skolan.

När börjar du gymnasiet?

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

När du eller dina föräldrar skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus/annan skolvisning, önskar information eller marknadsföring om våra skolor, behöver samtycke lämnas. Samtycke är frivilligt och avges när anmälan eller önskemålet skickas in. Praktiska Gymnasiet är personuppgiftsansvarig på den skola som du har anmält intresse till. Skolan är en del av AcadeMedia-koncernen.

 

De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadress och telefonnummer för samtliga kontakter med dig samt programval och år för tänkt studiestart för information och marknadsföring. Vissa utskick innehåller spårningspixlar så vi kan se antal öppnade brev.

 

Uppgifterna delas med anställda inom skoladministration och kommunikation på de skolor du visat intresse för. Syftena är att administrera besök, skicka marknadsföring, andra meddelanden och påminnelser. Vi kan även komma att dela uppgifter till kommunikatörer på bolag inom koncernen för marknadsföring av liknande utbildningar. Vidare lämnar vi information till myndigheter om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

 

De rättsliga grunderna är samtycke för administration av skolbesök och svar på allmänna frågor samt berättigat intresse för den marknadsföring som inte följer av samtycke. Reklam för liknande utbildningar anser vi motiverade i viss omfattning. Utlämnande till myndigheter följer av rättslig förpliktelse. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningstiden för den sökta utbildningen gått ut. Vid tillbakadraget samtycke gallras uppgifterna omgående.

 

Till tekniskt stöd anlitas personuppgiftsbiträdena AcadeMedia Support AB, Microsoft Ireland Operations Ltd och Infobip Sweden AB. Uppgifterna kan komma att behandlas i Sverige/EU och i de s.k. tredjeländerna USA, Brasilien, Kina, Indien, Vietnam, Malaysia och Ryssland. Överföring till tredjeländerna sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

 

Du kan när du vill dra tillbaka ditt samtycke, invända mot behandlingen, begära registerutdrag, rättelse eller att vi begränsar behandlingen. För att avregistrera dig från digitala reklam- och kommunikationsutskick, följ instruktionerna i det SMS eller e-post som du har fått från oss. Du kan även kontakta skolan för detta på fliken Kontakt i menyn.

 

Vårt dataskyddsombud kontaktas på dataskydd@academedia.se. Vid klagomål på personuppgiftsbehandlingen skickas det till tillsynsmyndigheten IMY (www.imy.se).

APL

På gymnasiet kallas praktik för APL (arbetsplatsförlagt lärande) och under dina tre år hos oss kommer du att göra APL på ett riktigt företag i minst 15 veckor. Där får du chans att testa på de moment du lärt dig i skolan och samtidigt få in en fot i arbetslivet.

Vill du besöka oss?

Kom på öppet hus och prata med lärare och elever från alla våra program och se dig om i våra lokaler. Du kan också anmäla dig till elev för en dag och hänga med på en vanlig skoldag och känna hur det är att vara elev hos oss.

Poängplan

*Från och med hösten 2023 ingår de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet i alla yrkesprogram. Du som läser ett yrkesprogram kan dock välja bort de kurserna om du bara vill fokusera på dina yrkeskurser.

  • Totala poäng 2800p
    • Engelska 5 100
    • Engelska 6* 100
    • Historia 1a1 50
    • Idrott och hälsa 1 100
    • Matematik 1a 100
    • Naturkunskap 1a1 50
    • Religionskunskap 1 50
    • Samhällskunskap 1a1 50
    • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1* 100
    • Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2* 100
    • Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3* 100
    • El- och verkstadsteknik 100
    • Grundläggande säkerhet 100
    • Lasthantering och passagerarsäkerhet 100
    • Säkerhet och miljö 200
    • Däckstjänst 1 300
    • Däckstjänst 2 300
    • Fördjupningskurser - kontakta skolan för exakta kurser 500
    • Gymnasiearbete 100
    • Individuellt val 200

Var detta inte för dig?

Alla drömmer inte om att jobba med samma sak och tur är väl det! Klicka på knappen för att se alla andra utbildningar som du kan läsa hos oss.