Hotell- och turismprogrammet Hotell och turism i Kalmar

Yrkesprogrammet Hotell- och turism passar dig som vill jobba med hotell, resor och upplevelser. På utbildningen lär du dig om bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning och entreprenörskap. Programmet fokuserar också på utveckla dina språkkunskaper eftersom yrkesområdena till stor del involverar internationella kontakter.

Föremål som representerar Hotell och turismprogrammet ligger utlagda på mörkt trä.

Ikon i form av ett hotell. Hotell och turism

Inom hotell- och turismbranschen möter du människor i små och stora grupper där service är en stor del av yrkesrollen. Under utbildningen kommer du få lära dig att jobba på ett hotells olika avdelningar, med konferensverksamhet och turistinformation. Du får öva på att vara serviceinriktad och bemöta gäster samtidigt som du planerar möten, resor, evenemang och andra aktiviteter.

Väljer du hotell- och turismprogrammet kommer du att få lära dig om olika resmål och hur man på bästa sätt tar hand om både nationella och internationella turister och hur turism- och hotellbranschen ser ut i olika länder. Du får möjlighet att fokusera extra på att utveckla dina språkkunskaper för att bättre kunna bemöta människor från olika länder. Utbildningen kommer också att introducera dig för marknadsföring, försäljning och entreprenörskap.

Efter studenten kan du bland annat jobba med evenemang, försäljning, resor, guidning eller i en reception. Du har möjlighet att arbeta både i Sverige eller flytta utomlands och jobba inom den internationella hotell- och turismindustrin.

Högskolebehörighet:
Grundläggande högskolebehörighet ingår i alla yrkesprogram på gymnasiet. Det innebär att du inte behöver välja till några kurser för att bli behörig till vissa utbildningar på högskola eller universitet. Du kan välja bort kurserna som ger högskolebehörighet om du känner att det inte är något för dig.

Framtida yrken

 • Bokning och försäljning, Reception och konferens, Turistinformation, Våningsservice, Guidning

Övrig info

 • Program: Hotell- och turismprogrammet
 • Programkod: HTHUT

Vill du veta mer om att läsa hotell och turism?

Då ska du komma på öppet hus och prata med våra lärare och elever! Fyll i formuläret så får du påminnelser inför våra öppna hus och annan rolig information om gymnasievalet och skolan.

När börjar du gymnasiet?

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

När du eller dina föräldrar skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus/annan skolvisning, önskar information eller marknadsföring om våra skolor, behöver samtycke lämnas. Samtycke är frivilligt och avges när anmälan eller önskemålet skickas in. Praktiska Gymnasiet är personuppgiftsansvarig på den skola som du har anmält intresse till. Skolan är en del av AcadeMedia-koncernen.

 

De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadress och telefonnummer för samtliga kontakter med dig samt programval och år för tänkt studiestart för information och marknadsföring. Vissa utskick innehåller spårningspixlar så vi kan se antal öppnade brev.

 

Uppgifterna delas med anställda inom skoladministration och kommunikation på de skolor du visat intresse för. Syftena är att administrera besök, skicka marknadsföring, andra meddelanden och påminnelser. Vi kan även komma att dela uppgifter till kommunikatörer på bolag inom koncernen för marknadsföring av liknande utbildningar. Vidare lämnar vi information till myndigheter om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

 

De rättsliga grunderna är samtycke för administration av skolbesök och svar på allmänna frågor samt berättigat intresse för den marknadsföring som inte följer av samtycke. Reklam för liknande utbildningar anser vi motiverade i viss omfattning. Utlämnande till myndigheter följer av rättslig förpliktelse. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningstiden för den sökta utbildningen gått ut. Vid tillbakadraget samtycke gallras uppgifterna omgående.

 

Till tekniskt stöd anlitas personuppgiftsbiträdena AcadeMedia Support AB, Microsoft Ireland Operations Ltd och Infobip Sweden AB. Uppgifterna kan komma att behandlas i Sverige/EU och i de s.k. tredjeländerna USA, Brasilien, Kina, Indien, Vietnam, Malaysia och Ryssland. Överföring till tredjeländerna sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

 

Du kan när du vill dra tillbaka ditt samtycke, invända mot behandlingen, begära registerutdrag, rättelse eller att vi begränsar behandlingen. För att avregistrera dig från digitala reklam- och kommunikationsutskick, följ instruktionerna i det SMS eller e-post som du har fått från oss. Du kan även kontakta skolan för detta på fliken Kontakt i menyn.

 

Vårt dataskyddsombud kontaktas på dataskydd@academedia.se. Vid klagomål på personuppgiftsbehandlingen skickas det till tillsynsmyndigheten IMY (www.imy.se).

APL

På gymnasiet kallas praktik för APL (arbetsplatsförlagt lärande) och under dina tre år hos oss kommer du att göra APL på ett riktigt företag i minst 15 veckor. Där får du chans att testa på de moment du lärt dig i skolan och samtidigt få in en fot i arbetslivet.

APL-elev från Hotell och turism hjälper två personer att checka in på ett hotell.

Vill du besöka oss?

Kom på öppet hus och prata med lärare och elever från alla våra program och se dig om i våra lokaler. Du kan också anmäla dig till elev för en dag och hänga med på en vanlig skoldag och känna hur det är att vara elev hos oss.

Poängplan

*Från och med hösten 2023 ingår de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet i alla yrkesprogram. Du som läser ett yrkesprogram kan dock välja bort de kurserna om du bara vill fokusera på dina yrkeskurser.

 • Totala poäng 2700p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1a1 50
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1a 100
  • Naturkunskap 1a1 50
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1a1 50
  • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100
  • Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2* 100
  • Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3* 100
  • Besöksnäringen 100
  • Entreprenörskap 100
  • Hållbar turism 100
  • Konferens och evenemang 100
  • Logi 100
  • Resmål och resvägar 100
  • Service och bemötande 1 100
  • Frukost och bufféservering 100
  • Konferens 1 100
  • Reception 1 100
  • Våningsservice 1 100
  • Fördjupningskurser - kontakta skolan för exakta kurser 400
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 200

Var detta inte för dig?

Alla drömmer inte om att jobba med samma sak och tur är väl det! Klicka på knappen för att se alla andra utbildningar som du kan läsa hos oss.