[wpdreams_ajaxsearchlite]

Gymnasium i Kalmar går till sjöss

Sjöfartsprogrammet på Praktiska Gymnasiet Kalmar har fått ett riktigt lyft inför höstterminen. Nu har man tillgång till fartyget Ölandsfärjan som ger eleverna en verklighetsnära undervisning och chansen att känna på yrket på riktigt.

Det var Måns, en av ägarna, som under våren förslog att skolan kunde använda Ölandsfärjan som skolfartyg. Det fångade intresset hos rektorn Karin Billsten och Fredrik Jakobsson som nappade på erbjudandet. Fredrik, programansvarig för Sjöfartsprogrammet, kommer själv från en bakgrund som sjöman där han arbetat som matros och sedan även som fartygsbefäl. Han ser stora fördelar med att använda fartyget Ölandsfärjan som en del i undervisningen.

Eleverna får en känsla för hur det är att arbeta på ett fartyg och en yrkesnära utbildning. De får lära sig hur en vaktgång till sjöss går till i praktiken istället för att bara prata om det i klassrummet, berättar Fredrik Jakobsson.

Under två dagar varje vecka går fartyget ut på dagsturer med eleverna. Ombord på fartyget fungerar klassen som ett samhälle i miniatyr och Fredrik har fått se helt andra sidor av eleverna. Det finns en ny nyfikenhet och frågorna som dyker upp är andra än i ett klassrum. 

Eleverna får fokusera på praktiskt problemlösande och hamnar i situationer som inte går att återskapa i ett klassrum, menar Fredrik Jakobsson.

Trots att fartyget är litet till sin storlek har det all den utrustning som ett större handelsfartyg har. Det är ett bra sätt att introducera eleverna för hur det fungerar i verkligheten och de blir väl förberedda inför sin APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Vi går ut i Kalmarsunds farvatten som är både strömt och har mycket vindpåslag. Eleverna får stå till rors och agera rorsman. Det är nyttigt för dem att styra fartyget och se hur det beter sig i den typen av vatten, berättar Fredrik Jakobsson.

Den praktiska undervisningen på fartyget har höjt motivationen och haft en positiv effekt även i andra ämnen. Man har vävt in engelska i den fartygsförlagda undervisningen på skolfartyget där eleverna har fått i uppgift att kommunicera på engelska vid förtöjning och lossning. 

Man använder sig även mycket av matematik i arbetet på ett fartyg. Det blir naturligt att det vävs in i undervisningen ombord, berättar Karin Billsten, rektor.

Fartyget går även ut i trafik mellan Oskarshamn och Byxelkrok på Öland. Men Karin ser fler möjligheter att utveckla Sjöfartsprogrammet och att i framtiden erbjuda möjligheten att bo ombord på båten under en del av året.   

– Vi har riksintag där elever från hela Sverige kan söka till utbildning. Att kunna erbjuda möjligheten till boende på fartyget under en period vore extra roligt, säger Karin Billsten, rektor.

Alla nyheter