Läs om vår hantering av Covid-19.

[wpdreams_ajaxsearchlite]
bakgrundsbild representerade praktiska gymnasiets inriktningar.

// Introduktionsprogram

Programinriktad val (IMV) Gävle

Målet med programmet är att göra dig som saknar gymnasiebehörighet till behörig gymnasieelev.

Ikon för Programinriktad val (IMV)
Programinriktad val (IMV)

Syftet med programinriktad val är för elever ska antas in på det programmet de önskar gå på. Då skapas en speciell studieplan med eget schema för att kunna avklara de ämnen som underkändes i grundskolan. För att gå detta program behöver man ha godkänt minst 7 ämnen: svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och fyra andra ämnen. Har du frågor om programmet kan du vända dig till gymnasieskolans rektor eller grundskolans SYV.

Bild på ben med vita byxor med orange text

Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammen finns till för att ge dig som saknar gymnasiebehörighet möjligheten att komma in på ett nationellt program eller att börja arbeta. Du kan läsa introduktionsprogrammen på alla våra skolor. Programinriktat val (IMV) och Yrkesintroduktion (IMY) går att läsa på de flesta av våra program. Kontakta skolans rektor för mer information.

 

 
Filmen finns på följande språk:
Introduktionsprogrammen på Arabiska
Introduktionsprogrammen på Persiska
Introduktionsprogrammen på Somaliska

Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet saknar en gemensam poängplan

0
På skolan tar vi fram en plan som passar dig som inte har godkänt i alla ämnen från grundskolan.
Summa 0

Fler inriktningar inom Introduktionsprogram i Gävle

Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesintroduktion (IMY)

Introduktionsprogrammen finns till för att ge dig som saknar gymnasiebehörighet möjligheten att komma in på ett nationellt program eller att börja arbeta. Kontakta skolans rektor för mer information.