Du är här:

Event

Elevrådsträff 2018

Workshops, diskussioner och nya vänner

I November samlas avgående och tillträdande elevrådsorföranden från alla våra gymnasieskolor.

På bilden syns elever från träffen 2017.