Du är här:

Event

Elevråds- och Elevskyddsombudsträff

Våra elever lär sig hur de kan utveckla sina elevråd.

I januari samlas elever från Praktiska Gymnasiet, Didaktus och Framtidsgymnasiet i Stockholm och Göteborg för lära sig grunderna i hur de kan utveckla sina elevråd. Tillsammans med elever som själva är eller nyligen varit engagerade i elevråd eller varit elevskyddsombud får de lära sig hur de ska bygga upp en fungerande struktur, en sammanhållen grupp och kunskap i hur de kan driva projket som passar elevråd. I utbildningen får de också övningar i gruppdynamik, projektledning och ramar för strukturer.

Datum:
Stockholm 24 jan 2019
Göteborg 27 feb  2019