[wpdreams_ajaxsearchlite]

Vill du utbilda framtidens arbetskraft?

Att ta emot en elev på din arbetsplats är att ge en ung människa yrkeskunskap och arbetslivserfarenhet. Det är värdefullt för eleven, samhället och din arbetsplats.

Vårt utbildningskoncept bygger på övertygelsen att det du kan lära dig på en arbetsplats lär du dig bäst där. Det handlar inte bara om kunskaper och färdigheter inom ett yrke, utan lika mycket om att tryggt lotsas in i de förväntningar som finns på en arbetsplats och att kunna möta de krav som ställs på arbetsmarknaden.

Vi vill erbjuda en utbildning som stärker elevens förutsättningar utöver det vanliga samtidigt som vi vill ge arbetsmarknaden en än mer kvalificerad arbetskraft efter elevens skolgång. Här kan ni som APL-företag göra en viktig insats.

I teamet runt varje elev behöver det finnas ett genuint intresse av att lära ut och ge eleven förutsättningar att växa. I teamet ingår all pedagogisk personal på skolan, såväl lärare inom de gymnasiegemensamma ämnena som yrkeslärarna samt de viktiga handledarna på APL-platserna.

Bristen på yrkesutbildade blir allt större i Sverige. För att kunna lösa underskottet på kompetent arbetskraft behöver vi jobba tillsammans med dig som APL-företag. Vi måste nå ut till målgruppen och få dem att förstå att en yrkesutbildning på gymnasiet är en bra investering i den egna framtiden. Vi behöver er, ni behöver oss.

Vill du ta emot en APL-elev från Praktiska Gymnasiet Borås?

Elever som arbetar

Att vara handledare

Rollen som handledare ger dig en unik chans att forma nästa generation kollegor och samhällsmedborgare. I mötet med eleven behöver du därför vara en förebild och stå för sunda värderingar. Som handledare är du ett stöd till elevens lärande på arbetsplatsen. Självklarheter för dig är inte alltid självklart för eleven. Genom att resonera och förklara utvecklas både du och eleven i yrket, och ni formar ert unika samarbete. Tänk på att tydliga regler och förväntningar är en trygghet för eleven.

Med korta kommentarer i LoopMe ger du direkt återkoppling till elev och lärare om elevens närvaro och utveckling. LoopMe är en applikation som enkelt nås via mobilapp eller dator. LoopMe används under APL för att följa elevens utveckling mot målen där både elev, lärare och du som handledare spelar en viktig roll.

APL – Arbetsplatsförlagt lärande

Apl (arbetsplatsförlagt lärande) är en del av yrkesutbildningen. Den är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrke. APL ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor, och eleven följer arbetsplatsens arbetstid. Vi ser gärna att varje elev får så mycket APL som möjligt genom sin utbildning.

Yrkesutbildningar

SKOLFÖRLAGD YRKESUTBILDNING
Eleven har minst 15 veckors APL under sin utbildning, resten av utbildningen läses i skolan.

GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING
Eleven läser ett nationellt yrkesprogram, och gör mer än 50% av sin utbildning på APL-platsen.

LÄRLINGSLIKNANDE UTBILDNING
Eleven läser ett introduktionsprogram, dvs. saknar betyg från ett eller flera ämnen från grundskolan och gör mer än 50% av sin utbildning på APL-platsen.

GYMNASIAL LÄRLINGSANSTÄLLNING
Eleven är antagen som lärling till ett nationellt yrkesprogram och anställs av arbetsgivaren med lön under utbildningen.

Elev på Fordonsprogrammet som kollar underredet av en bil

Lärling

Som gymnasielärling har eleven minst 50% av sin skolgång som APL. Det vanligaste är att man i början av sin utbildning är på arbetsplatsen en dag i veckan, för att sedan successivt öka på tiden för att i trean vara där merparten av tiden. Många lärlingar börjar sedan jobba på just sin lärlingsplats efter studenten. En del blir anställda redan under sin utbildningstid – en lärlingsanställning.

Oavsett om eleven läser en lärlings- eller en skolförlagd yrkesutbildning är utbildningens mål detsamma: förberedande för yrkeslivet. Skillnaden är att en lärlingselev gör mer än halva sin utbildning på APL.

Fördelar för dig som arbetsgivare

  • Lärlingen gör minst hälften av sin utbildning hos er
  • Lärlingen är visstidsanställd hos er och har därmed samma rättigheter och skyldigheter som övriga visstidsanställda, med undantag för LAS och semester
  • Kostnaden blir lägre än vid en vanlig anställning, då företag och organisationer som anställer gymnasielärlingar har möjlighet att få del av statsbidrag från Skolverket
  • Ni är med och formar er medarbetare redan under utbildningstiden
  • Ni säkerställer att lärlingarnas yrkeskompetens matchar arbetsgivarnas behov

Vad är syftet med att vara APL-företag?

Att ta emot en elev är värdefullt både för eleven och samhället. Du som företagare har också något att vinna –  du är med och formar framtidens arbetskraft, som du vill ha den!

APL är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrke. Det gäller inte bara yrkeskunskaper och färdigheter utan även att passa tider, möta kunder och samverka i ett arbetslag. Som företag är detta en unik chans för er att utbilda nästa generation kollegor och samhällsmedborgare.

Här kan du läsa mer om att vara APL-företag

Elever som arbetar

Vill du ta emot en

APL-elev från oss?

Hör av dig så berättar vi mer om vad det innebär att vara handledare och APL-företag.