Des formations professionnalisantes sanctionnées par un diplôme national de Licence ou de Master professionnel, sont organisées par la faculté de médecine, notamment dans le domaine des Biotechnologies, des Sciences Sanitaires et Sociales et de la Nutrition. La faculté de Médecine offre, en association avec d'autres composantes de l'Université de Bretagne Occidentale et d'autres universités du Grand Ouest, des formations de niveau Master1 et 2, ouvertes aux professionnels de Santé mais aussi aux scientifiques et juristes, notamment dans es sciences biologiques et humaines appliquées à la santé. Pour plus d'informationsIl est possible, pour des étudiants d'origine www.cialisgeneriquefr24.com cialis scientifique ou médicale titulaire d'un Master, de réaliser une thèse d'université dans l'un des laboratoires reconnus comme Equipe d'Accueil. Pour encadrer des travaux de recherche (thèses d'université) et pour concourir aux fonctions de Professeur des Universités, il est nécessaire d'obtenir une habilitation à diriger des recherches (HDR).

Du är här

Vi tänker fortsätta utveckla lärlingsutbildningen!

För mindre än ett år sedan permanentades den gymnasiala lärlingsutbildningen, efter den försöksverksamhet som pågått under åren 2008-2011. Vi inom Praktiska har drivit och utvecklat lärlingsliknande utbildningar sedan 1999, och står idag för 54 procent av den gymnasiala lärlingsutbildningen i Sverige. När nu Skolverket släpper sin första rapport från försöksverksamheten gläder vi oss åt att 8 av 10 elever är nöjda eller mycket nöjda med sin utbildning och skulle välja samma utbildning igen. Samtidigt instämmer vi i analysen att utbildningen behöver anpassas och utvecklas för att möta såväl ungdomars som arbetslivets behov – idag och i framtiden.
 
Vårt lärlingskoncept bygger på övertygelsen att det man kan lära sig på en arbetsplats lär man sig bäst där, medan man i skolan får grundläggande teoretisk bas och praktisk träning. Det handlar inte bara om kunskaper och färdigheter inom ett yrke, utan lika mycket om att tryggt lotsas in i de förväntningar som finns på en yrkesroll och att kunna möta de krav som ställs på arbetsmarknaden. Det kan gälla att passa tider, möta kunder, samverka i arbetslag, förstå sin del i helheten och känna att man spelar roll i ett sammanhang. Detta redan första årskursen! Av samtliga elever i Sverige som slutfört sin lärlingsutbildning har 50 procent en anställning, och 25 procent arbetar inom det yrke de utbildats till. Inom Praktiska Sverige är vi stolta över att presentera ännu högre siffror – på våra skolor har vi ett signifikant rikssnitt som visar att 73 procent av eleverna har jobb efter avslutad gymnasieutbildning, ofta på sina praktikplatser.
 
Skolverket hävdar att det är många avhopp inom lärlingsutbildningen. Vi vill gärna framhålla att det inom våra skolor i de allra flesta fall handlar om elever som byter från en renodlad lärlingsutbildning till mer traditionell skolförlagd yrkesutbildning – där man visserligen fortfarande har praktik, men inte lika mycket som på lärlingsutbildningen. Det gör att det ser ut som väldigt många avhopp när det i praktiken är ett byte av studieväg. En stor del av dessa byten sker med anledning av det i vissa avseenden stela regelverket som kräver minst 50 procents praktik.
 
I samband med övergången från försöksverksamhet till den permanentade lärlingsutbildningen i GY11 ändrades dessutom regelverket ytterligare kring hur elever tillgodoräknas lärande på arbetsplatsen. Från att räkna hälften av poängen till övergick man till att räkna hälften av tiden; samtidigt som 8 timmar på praktikplatsen bara bedöms innehålla 4,6 timmars lärande. Det gör att det är mycket svårt att komma upp i mer än 50 procents praktik, framför allt inom vissa program som kräver en större del teori och därmed mer skolundervisning. Detta ser vi som ett allvarligt misstag som ytterligare bidrar till att många elever känner sig tvungna att välja skolförlagd utbildning i stället för gymnasial lärlingsutbildning.
 
I sitt slutord skriver Skolverket i sin rapport om lärlingsutbildningen: ”Utbildningen behöver utvecklas och anpassas till såväl ungdomars förhållanden som arbetslivets behov.” Praktiska Sverige AB ser fram emot att i nära samarbete med berörda myndigheter och andra aktörer driva den utvecklingen.
 
Tillbaka >>