Des formations professionnalisantes sanctionnées par un diplôme national de Licence ou de Master professionnel, sont organisées par la faculté de médecine, notamment dans le domaine des Biotechnologies, des Sciences Sanitaires et Sociales et de la Nutrition. La faculté de Médecine offre, en association avec d'autres composantes de l'Université de Bretagne Occidentale et d'autres universités du Grand Ouest, des formations de niveau Master1 et 2, ouvertes aux professionnels de Santé mais aussi aux scientifiques et juristes, notamment dans es sciences biologiques et humaines appliquées à la santé. Pour plus d'informationsIl est possible, pour des étudiants d'origine www.cialisgeneriquefr24.com cialis scientifique ou médicale titulaire d'un Master, de réaliser une thèse d'université dans l'un des laboratoires reconnus comme Equipe d'Accueil. Pour encadrer des travaux de recherche (thèses d'université) et pour concourir aux fonctions de Professeur des Universités, il est nécessaire d'obtenir une habilitation à diriger des recherches (HDR).

Du är här

Vi ser varje elev

De flesta av våra skolor har mellan 100 till 200 elever och vi håller klasserna så små som möjligt. Hos oss blir du som elev en del av helheten.

Skolan är liten så att du som elev känner en gemenskap. Rektorn och lärarna på skolan vet vem du är, vad du har för intressen och vilken inriktning du går. Eleverna umgås över programgränserna och ofta även över de olika årskullarna. Det är inte ovanligt att lärarna kan namnen på alla eleverna på skolan.
 
Anton Haga, en tidigare elev hos oss, säger att det varit bra att skolan varit så liten.
– Gemenskapen har blivit väldigt stor. Dels har man kunnat umgås över klassgränserna, men även över de olika årskullarna. Eftersom klasserna varit så små har det känts som om hela årskursen varit en enda stor klass. Vi hade en stark gemenskap på skolan och det fanns inte någon som inte fick vara med.

Praktiska-känslan.

– När vi kom in kände vi oss som hemma, brukar elever och föräldrar säga när de kommer till oss, säger Carolina Browall Gustafson, rektor på Praktiska Gymnasiet.
Mikael Karlsson, en annan rektor på Praktiska Gymnasiet säger att vi har högt i tak bland både lärare och elever. Våra skolor är små och det ger en närhet som gör att vi bryr oss om varandra. Du som elev blir sedd hela tiden.
 
På Praktiska Gymnasiet gör vi mycket ihop, det ska vara roligt att gå här.
 

Praktiska Gymnasiets värdegrund

Värdegrunden i Praktiska Gymnasiet vilar på följande värdeord framtagna av rektorer, elevhälsan, lärare samt elever: trygghet, framtidstro, respekt, delaktighet och glädje.
 
Här kan du läsa hela Praktiska Gymnasiets värdegrund.