Des formations professionnalisantes sanctionnées par un diplôme national de Licence ou de Master professionnel, sont organisées par la faculté de médecine, notamment dans le domaine des Biotechnologies, des Sciences Sanitaires et Sociales et de la Nutrition. La faculté de Médecine offre, en association avec d'autres composantes de l'Université de Bretagne Occidentale et d'autres universités du Grand Ouest, des formations de niveau Master1 et 2, ouvertes aux professionnels de Santé mais aussi aux scientifiques et juristes, notamment dans es sciences biologiques et humaines appliquées à la santé. Pour plus d'informationsIl est possible, pour des étudiants d'origine www.cialisgeneriquefr24.com cialis scientifique ou médicale titulaire d'un Master, de réaliser une thèse d'université dans l'un des laboratoires reconnus comme Equipe d'Accueil. Pour encadrer des travaux de recherche (thèses d'université) et pour concourir aux fonctions de Professeur des Universités, il est nécessaire d'obtenir une habilitation à diriger des recherches (HDR).

Du är här

Vårdnadshavare

http://praktiska.se/sites/default/files/documents/Ledighetsans%C3%B6kan%20Praktiska%20ver_161102.pdfPå denna sida hittar du som vårdnadshavare information/dokument och inloggning/länkar.

LÄSÅRSTIDER 17/18: 170824-180615

 
Sjukanmälan
Tfn: 060-12 95 00 (OBS före kl 8.30 på förmiddagen)
 
 
EdWise-inloggning
Länk till EdWise
Information om hur du skapar ett vårdnadshavarkonto hittar du här.
 
Mailkontakt vid frågor och funderingar (används inte som kanal vid sjukanmälan)
sundsvall@praktiska.se
 
Elevhälsoteamet
Praktiska gymnasiet Sundsvall har ett väl fungerande EHT (Elevhälsoteam), med medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. EHT träffas en gång i veckan under ledning av rektor och handlägger aktuella elevärenden. EHT stöttar lärarna i den pedagogiska verksamheten, där skolans mål är att varje elev ska få möjlighet att nå sina unika mål. Om du har frågor och funderingar om EHT så är du välkommen att kontakta oss. Ingela Brandsaeter, vår specialpedagog, har en central roll i vårt EHT. Hon nås enklast på ingela.brandsaeter@praktiska.se
 
Viktig information om en gemensam strävan efter maximal närvaro och minimal ogiltig frånvaro!
Skolans fokus är att motivera eleven att ha en hög närvaro och därigenom en hög måluppfyllelse. Samtidigt har skolan rapporteringsplikt gentemot myndigheten CSN som beviljar studiehjälp vid heltidsstudier på gymnasieskolan - har eleven hög ogiltig frånvaro och låg måluppfyllelse så måste skolan rapportera detta till CSN, som i sin tur tar beslut om vidare studiehjälp. Skolans mål är att se till att eleven undviker den situationen genom att tillsammans med dig som vårdnadshavare reagera snabbt om eleven/barnet skolkar. I länkarna nedan finns viktig information som vi önskar att du tar del av:

  • Praktiska gymnasiets systematiska upplägg för att främja för maximal närvaro: Länk till Närvarotrappan (text) och Närvarotrappan (grafiskt)
  • Information från csn.se om vad som räknas som heltidsstudier och därmed är berättigad studiehjälp: Länk till CSN
  • Information från csn.se om "skolk" samt sjukfrånvaro som inte kan intygas: Länk till CSN
  • Vi använder oss i första hand av sms-avisering och mail då vi informerar elevernas vårdnadshavare om ogiltig frånvaro. Detta förutsätter att vi har korrekta kontaktuppgifter till dig, vilket vi ordnar via formuläret här.
  • Mailkontakt vid funderingar: sundsvall@praktiska.se
     

 
Ledighetsansökan
Om ditt barn har behov av ledighet så skriver hon/han ut och fyller i skolans formulär för ledighetsansökan, som sedan lämnas till mentorn för vidare behandling och eventuellt bifall. Förutsättningarna kring ledighet hittar du också i formuläret. För ledighet som påverkar fler än någon enstaka lektion så använder du dessutom bilagan, där eleven antecknar vad som missas under ledigheten och hur och när detta skall tas igen, så den ev ledigheten inte påverkar heltidsstudierna.
Länk: Formulär Ledighetsansökan 
 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Praktiska gymnasiet jobbar förebyggande och aktivt mot kränkande behandling och diskriminering, både mot/av elever och personal. Skolans Likabehandlingsplan hittar du här.
Länk: Likabehandlingsplan_PraktiskaSundsvall_16/17
 
Hur är eleven försäkrad på Praktiska gymnasiet?
Länk: Elevförsäkring via Folksam
 
Myndig elevs godkännade att skolan lämnar information om eleven till fd målsman 
När eleven fyller 18 år kan ni fortsätta ha samma kontakt med skolan genom att lämna en fullmakt till mentor.
Länk: Fullmakt myndiga elever
 
 

På gång på praktiska

Nyhet 2017-12-22

Genom projektet ”Ensam Gran söker julklappar" skänker personal och elever på Praktiska Gymnasiet...

Nyhet 2017-12-18
Arbetarbladet skriver om vår elev Zoran Zozo Feyli och hans Uf Företag Zozomagic UF. Du hittar hela...
Nyhet 2017-12-8
Eleverna på Hantverksprogrammet med inriktning florist i Linköping skapar blombuketterna till årets...