Des formations professionnalisantes sanctionnées par un diplôme national de Licence ou de Master professionnel, sont organisées par la faculté de médecine, notamment dans le domaine des Biotechnologies, des Sciences Sanitaires et Sociales et de la Nutrition. La faculté de Médecine offre, en association avec d'autres composantes de l'Université de Bretagne Occidentale et d'autres universités du Grand Ouest, des formations de niveau Master1 et 2, ouvertes aux professionnels de Santé mais aussi aux scientifiques et juristes, notamment dans es sciences biologiques et humaines appliquées à la santé. Pour plus d'informationsIl est possible, pour des étudiants d'origine www.cialisgeneriquefr24.com cialis scientifique ou médicale titulaire d'un Master, de réaliser une thèse d'université dans l'un des laboratoires reconnus comme Equipe d'Accueil. Pour encadrer des travaux de recherche (thèses d'université) et pour concourir aux fonctions de Professeur des Universités, il est nécessaire d'obtenir une habilitation à diriger des recherches (HDR).

Du är här

Ledighetsansökan

Rutiner för ledighet
 
Ledighet som avser del av dag beviljas eller avstyrks av alla undervisande lärare som undervisar eleven under den tid ledigheten avser. Skriftlig ledighetsansökan behövs inte för ledighet under del av dag.
 
Ledighet avseende minst en heldag ansöker eleven skriftligt på ledighetsblankett enligt följande rutiner.
 
1. Eleven hämtar en ledighetsblankett (finns på skolans hemsida och på Lysgränd) och kontaktar alla lärare som undervisar eleven under ledighetsperioden. Undervisande lärare ger skriftlig kommentar och lämnar eventuella hemuppgifter till eleven.
 
2. Eleven lämnar ifylld ledighetsansökan till mentor. Detta ska ske minst två veckor innan önskad ledighet.
 
3. Mentor kontrollerar elevens frånvaro/närvaro och godkänner upp till tre dagars ledighet. Vid längre ledighet beslutar rektor om ledighet.
 
4. Om skolan avråder ledigheten sker ledigheten på föräldrarnas ansvar. Elev och föräldrar kan då inte ställa krav på att skolan ska sätta till resurser för att ta igen missad undervisning.
 
5. Beslut av ledighetsansökan skickas till vårdnadshavare för omyndiga elever.
 
6. Vid nationella provtillfällen beviljas inte ledighet.
 
Ledighetsansökan kan du ladda ned här eller hämta vid skolans kopiator på Lövhagsgatan
För att kunna ladda ned ledighetsansökan behöver du ha programmet Adobe Reader. Du kan ladda ned det gratis här.
 

På gång på praktiska

Nyhet 2017-12-22

Genom projektet ”Ensam Gran söker julklappar" skänker personal och elever på Praktiska Gymnasiet...

Nyhet 2017-12-18
Arbetarbladet skriver om vår elev Zoran Zozo Feyli och hans Uf Företag Zozomagic UF. Du hittar hela...
Nyhet 2017-12-8
Eleverna på Hantverksprogrammet med inriktning florist i Linköping skapar blombuketterna till årets...

Relaterade dokument